Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Varování před potenciálním nebezpečím produktu a oznámení o stažení produktu z trhu a oběhu: Uponor stahuje z trhu a oběhu produkt Fluvia T Pump Group Push-23-B-W, číslo položky: 1078304, z důvodu vadné elektroinstalace

Produkt UPONOR FLUVIA T PUMPGROUP PUSH-23-B-W, číslo položky: 1078304, používaný v aplikacích sálavého vytápění, nejčastěji instalovaný uvnitř rozvodné skříně rozdělovače, dodávaný mezi 1. říjnem 2022 a 22. únorem 2023 (celkem se týká 2500 čerpadlových skupin v celé Evropě) může mít vadnou elektroinstalaci, která může ve výjimečných případech způsobit nebezpečný úraz elektrickým proudem, který může mít za následek vážné zranění.

Zákazníci nesmí produkt připojovat do elektrické sítě. Výrobek byl vyroben dodavatelem společnosti Uponor Afriso-Euro-Index GmbH (“Afriso”). Všichni zákazníci byli požádáni o zpětné zaslání produktu na velkoobchod od kterého príslušný produkt zakoupili na náklady výrobce.

Vzhledem k tomu, že závada je způsobena potenciálně vadným elektrickým vedením, znamená to, že pokud je produkt Uponor Fluvia T Pump Group Push-23-B-W, číslo položky: 1078304 již nainstalován, připojen k elektrické síti a funguje bez jakýchkoliv abnormalit, znamená to, že je produkt bezproblémový a může být z tohoto stažení vyloučen.

Další informace: zakaznickyservis@uponor.com