Menu
Uponor, s.r.o.
Uponor S-Press PLUS

FAQ

Jak mohou být vícevrstvé kompozitní tvarovky (MLCP) chráněny před korozí?

Externí ochrana proti korozi tvarovek MLCP

Vícevrstvé kompozitní tvarovky Uponor (MLCP) jsou testovány v kombinaci s potrubím Uponor MLC a Uponor Uni Pipe PLUS v souladu s ISO 21003 a místními regulacemi. Např. DVGW (Německý technický a vědecký svaz pro plyn a vodu) - pracovní list W534.

Uponor tvarovky (lisovací, závitové, svěrné šroubení, RTM) zaručují trvale těsné spoje.

Uponor tvarovky se mohou instalovat přímo do betonu, potěru nebo pod omítku:
-    není zapotřebí žádná další dodatečná ochrana 
-    žádná další vnější ochrana proti korozi není zapotřebí za předpokladu, že beton, potěr a omítka jsou zcela suché v čase určeném výrobcem

Nicméně, ochrana kovových spojů nebo kovových komponentů v přímém kontaktu se stavebními materiály je nezbytná za následujících okolností:
-    v přítomnosti trvalé nebo dlouhotrvající vlhkosti 
-    pH hodnota > 12.5

V těchto případech doporučujeme vhodnou ochranu před korozí, např. použití pásky Kebu nebo DENSO. Prosím, postupujte podle pokynů výrobce.

Trvalé nebo dlouhotrvající pronikání vlhkosti do budovy způsobuje další poškození samotné budovy. Vysoké hodnoty pH mohou být způsobeny nečistotami, znečištěním (solí, čisticími prostředky), ale též agresivními látkami např. urychlovače nebo zpomalovače tuhnutí cementu, přídavné směsi do potěru, rychle tuhnoucí beton, agresivní média jako chlor, amoniak, různé dusičnany apod.

Doporučujeme zladit se s ostatními společnostmi, které se podílejí na výstavbě.

Prosím pamatujte si, že požadavky týkající se tepelné a zvukové izolace musí být zohledněny v souladu s místními technickými předpisy a nařízeními.

Jaký má vliv koroze na rozličné materiály, jako jsou například měděná a pozinkovaná ocelová potrubí v kombinaci s Uponor potrubím a tvarovkami?

Korozní chování pro různé kombinace materiálů

Elektrolytická koroze se může vyskytovat v systémech dodávky pitné vody při použití měděných a pozinkovaných ocelových potrubí, pokud je hlavním materiálem pozinkované potrubí, které je namontováno ve směru proudění vody za měděným potrubím.

Pro připojení ocelových a měděných potrubí je vždy vyžadován izolační prvek. Obecně platí, že mosazné tvarovky se používají jako izolační prvky, protože mosaz může být montována společně s mědí nebo ocelí. Více informací naleznete v normě EN 806-4, viz níže tabulka 5. 

Kombinace potrubí a tvarovek z různých materiálů pravděpodobně může ovlivnit korozi jednotlivých komponentů.

Vybrané materiály naleznete v tabulce níže.

 Tvarovky (nebo ventily)

 
 Potrubí
Nerezová ocel Pozinkovaná ocel  Měď
Nerezová ocel + Viz doporučení výrobce  +
Pozinkovaná ocel - +  -
Měď + Viz doporučení výrobce +
Slitina mědi + + +
 

+ povoleno

- nepovoleno

Jaký má vliv chlor na potrubí?

Potrubní systém Uponor a chlor

Potrubní systémy Uponor jsou instalovány v různých typech budov. V některých případech se potrubí může dostat do přímého styku s chlorem.

Prosím, přečtěte si naše prohlášení: "Chemical Disinfection". Úplně popisuje parametry aplikace.

Pokud jsou potrubní systémy Uponor instalovány v prostředí, které obsahuje chlor (např. krytý bazén), tvarovky Uponor musí být chráněny před kontaktem s chlorovaným ovzduším (např. pomocí ochranné pásky proti korozi), aby se zabránilo poškození.

Jak provést chemickou dezinfekci potrubních systémů Uponor?

Dezinfekce pitné vody je v některých případech nezbytná (bakteriální kontaminace), ale není konečným nebo udržitelným řešením provozu systému.

Dezinfekce je nutná pouze v případě, kdy dojde k chybám během instalace pitné vody (ať už při návrhu, instalaci nebo provozu). V první řadě je nutné identifikovat poruchy a odstranit je (např. problémy se stagnací vody, nevyužité potrubí nebo teplota vody). Až po úspěšné nápravě chyb lze provést nezbytnou dezinfekci.

Potvrzujeme, že systém Uponor Mulitlayer (MLC) a systém Uponor PE-Xa se mohou vystavit krátkodobé chemické dezinfekci v souladu s normami EN 806 část 4 a pracovním listem DVGW W 290 / W 291 a W 557 (A).

Doporučujeme následující chemické dezinfekční materiály:

Peroxid vodíku H2O2 podle DIN EN 902

Chlornan sodný NaOCl podle DIN EN 901

Oxid chloričitý ClO2 podle DIN EN 12671

Koncentraci a dobu působení doporučujeme dodržet podle instrukcí v tabulce "DVGW pracovního listu W 557" tabulka 3.

Peroxid vodíku: H2O2 150 mg H2O2 / l po dobu 24 hodin

Chlornan sodný: 50 mg NaOCl / l po dobu 12 hodin

Oxid chloričitý: 6 mg ClO2 / l po dobu 12 hodin

Prosím nezapomínejte, že každá dezinfekce namáhá jak materiály, tak zařízení a může způsobit poškození. Vyhněte se příliš velkému množství dezinfekce.

Důrazně doporučujeme, aby dezinfekce byla provedena specializovanou a zkušenou společností.

Co se stane, pokud dvakrát zalisuji tvarovku?

Vícevrstvé kompozitní potrubí Uponor (MLCP) a 2krát zalisovaný spoj

Může se stát, že během procesu lisování tvarovky a vícevrstvého potrubního systému (MLC) se baterie lisovacího nástroje vybije a/nebo nebude mít dostatek tlakové síly. V tomto případě může být pro dokončení procesu lisování potřebné druhé zalisování. Dvojnásobné zalisování nepoškodí spoj. Nic se neděje ani v případě, pokud se vyskytne chyba lisovacího stroje - v tomto případě je druhé zalisování tvarovky na místě.

Pokud instalatér použije nesprávnou lisovačku, druhé zalisování tvarovek, i za pomocí správného nářadí, provádí na vlastní odpovědnost.

UPOZORNĚNÍ: Systém zalisování tvarovek Uponor je testován a schválen pouze s použitím lisovacích čelistí Uponor. Použití jiných lisovacích čelistí je jen na vlastní riziko.

Systém vícevrstvé kompozitní trubky Uponor (MLCP) je precizně navržen instalační systém. Rozměry jednotlivých komponentů systému Uponor MLCP, jako jsou potrubí, tvarovky a nářadí, do sebe dokonale zapadají. Tvoří základ schváleného systému Uponor.

Uponor dodává všechny potřebné komponenty a nabízí mnoho dalších výhod, jako je např. technická podpora. Avšak společnost Uponor nemá žádný vliv na samotný postup montáže. Instalatér je vždy za proces montáže odpovědný sám.

Na lisování potrubí Uponor MLC, Uni Pipe PLUS a lisovacích tvarovek Uponor MLC můžete použít elektrickou lisovačku Uponor S-Press UP 75 (1007082), ale i lisovačku Uponor S-Press UP 75/110 (1083612), společně s lisovacími čelistmi UPP1.

Místo lisovaček Uponor můžete, společně s lisovacími čelistmi UPP1, použít lisovačky od jiných výrobců, jak je uvedeno níže.

 

Typ lisovačky  Velikost lisovacích čelistí Uponor
Název Popis  14 až 32 mm 40 až 50 mm 63 až 110 mm
Viega "nový" typ 2 Typ 2, sériové číslo začínající 96...; otočný šroub na straně pro ovládání čepu ano ne ne
Mannesmann "starý" Typ EFP 1; hlavice není otočná ano ne ne
Mannesmann "starý" Typ EFP 2; hlavice je otočná ano ne ne
Geberit "nový" Typ PWH - 75; modrý rukávek překrývá lisovací čelist ano  ne ne
Novopress ECO 1/ACO 1 ano ano ne
Novopress ACO 201 / ACO 202 / ACO 203 ano ano ne
Novopress ECO 201 / ECO 202 / ECO 203 ano ano ne
Novopress AFP 201 / EFP 201 ano ano ne
Novopress AFP 202 / EFP 202 ano ano ne
Ridge Tool / Von Arx Ridgid RP 300, Viega PT2 H ano ne ne 
Ridge Tool / Von Arx Ridgid RP 300 B, Viega PT3 AH ano ano ne
Ridge Tool / Von Arx Viega PT 3 EH ano ano  ne 
Ridge Tool / Von Arx Ridgid RP 10B, Ridgid RP 10S ano ano ne
Ridge Tool / Von Arx Ridgid RP 330C, Viega Pressgun 4E ano ano ne
Ridge Tool / Von Arx Ridgid RP 330B, Viega Pressgun 4B ano ano ne
Ridge Tool / Von Arx Viega Pressgun 5B ano ano ne
Rems

Rems Accu-Press ACC,
(Položka číslo: 571014)

ano ano ne
Rems Rems Power-Press ACC
(Položka číslo: 577000)
ano ano ne
Rothenberger Romax 3000 AC ano ne ne
Rothenberger Romax 4000 ano ne ne
Milwaukee Milwaukee M18 HPT ano ano  ne
Milwaukee Milwaukee M18 BLHPT ano ano ne 
Klauke UAP3L + UAP2 + UNP2 ano  ano ne 
Hilti NPR 032 IE-A22 (Inline)
NPR 032 PE-A22 (Pistol)
ano  ano ano


Všechny lisovací čelisti / lisovačky by měly být pravidelně udržovány, jak je uvedeno v technickém manuálu. Při rozvodech pitné vody / nebo otopné soustavy doporučujeme provést servis alespoň jednou za 3 roky.