Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Aktivace betonového jádra

Co je to aktivace betonového jádra?

Pokud hovoříme o regulaci vnitřních teplot v komplikovaných prostředích, jako jsou moderní budovy, jsou zapotřebí inovativní řešení. Potřeba spolehlivých moderních systémů pro regulaci teploty ve všech klimatických podmínkách narůstá a očekává se jejich spolehlivá funkčnost.

Proto si všímáme rostoucího trendu v projektování zelených budov 21. století, odklon od konvenčních systémů jako primární metody regulace teploty a integrování TABS systémů (Thermally Active Building Systems) – tepelně aktivní systémy budov nebo systémy aktivace betonového jádra.

Důvod vzestupu TABS (systémů aktivace betonového jádra) jako prioritního zeleného designového prvku v moderní komerční výstavbě je dvojí: jsou mnohem efektivnější z hlediska nákladů i energie než konvenční systémy. Už jen to by mělo být dostatečným důvodem k tomu, abyste je zvážili u všech stavebních projektů, které plánujete realizovat.

Jak fungují tepelně aktivní stavební systémy?

Základním konceptem, který je třeba pochopit o aktivaci betonového jádra, je to, že systémy využívají stávající tepelnou kapacitu budovy, místo aby vyžadovaly další pracovní prostor pro instalaci konvenčního systému HVAC, jako jsou potrubí pro centrální klimatizaci. V moderních vícepatrových budovách by to byl prostor mezi betonovými podlahami a stropy konstrukce.

diagram showing the thermal coupling of radiant cooling system pipes and existing building concrete mass

V zásadě systémy aktivace betonového jádra fungují tak, že aktivují hmotu budovy a využívají vlastních charakteristik vytápění a chlazení stavebního materiálu k usnadnění procesu regulace teploty. V sálavých chladicích systémech by se to uskutečnilo prostřednictvím vztahu známého jako tepelná vazba – pomocí průtoku vody ovlivňování teploty betonu a tím aktivního přenosu energie. Proč je toto řešení tak účinné a efektivní? Protože odstraňuje namáhavou potřebu individuální regulace pokojové teploty s výrazně odlišnými požadavky na zátěž a místo toho využívá hmotu celé budovy k regulaci teploty jako fungující organismus.

Jak je možné, že systémy aktivace betonového jádra využívají méně energie?

Fyzikální vlastnosti vody umožňují řešením sálavého chlazení odstranit úměrné množství tepelné energie s použitím méně než 5 % energie, kterou by spotřeboval ventilátor v běžném HVAC systému. Voda má mnohem větší hustotu než vzduch, jak znázorňujeme na níže uvedeném diagramu, což v podstatě znamená, že přenos energie v budovách se může uskutečňovat s vyšší účinností za použití podstatně menšího prostoru – díky čemuž jsou systémy sálavého chlazení vhodné pro komerční využití.

Přirozeně přijatelné by následně bylo vyčlenit dané množství z 95 % snížení energie na provoz konvenčních systémů HVAC souběžně s TABS – s výrazně sníženou kapacitou, aby se usnadnilo hledání optimální teploty v každém vnitřním prostředí.
how do thermally active building systems use less energy

Jak systémy aktivace betonového jádra šetří náklady?

Protože voda dokáže pojmout větší množství energie na danou jednotku než vzduch, vyžaduje relativně menší množství energie k přečerpání stejného množství energie. Tímto způsobem jsou provozní náklady systémů sálavého chlazení výrazně sníženy v porovnání s konvenčními systémy HVAC, zejména v průmyslovém měřítku. Systémy sálavého chlazení jsou po instalaci bezúdržbové, díky čemuž vzniká optimální vztah mezi vzduchovým a vodním systémem, přičemž jsou sníženy náklady na údržbu.

Jedná se o opravdu silné argumenty pro to, aby se systémy aktivace betonového jádra standardně začlenily do cílů zeleného projektování Vašich budov. Vytvořte s námi budoucnost, ušetřete náklady i energii!

Další materiály o udržitelném sálavém vytápění a chlazení: