Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm
Obj. č.1122381

Podrobnosti o položce

Technické informace

Položka (měrná jednotka)
Item no LVI2022239
Item no NRF8361345
Osová vzdálenost100 mm
Délka (l)1200 mm
Z-rozměr b600 mm
Packaging Quantity PL17.2
Packaging Quantity PL4144

Dokumenty

Technické informace
7 KB1142333

Technické informace Siccus Mini (1142333)

Montážní příručka
1 KB1140147

Montážní příručka Siccus Mini (1140147)

Informace o produktu
7 KB1142400

Informace o produktu Siccus Mini levelling material (1142400)

Prohlášení o technických parametrech
1 KB1139880

Uponor DoP Siccus Mini 1122381 INT (1139880)