Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
Podpora projektů (software)

TechCON - tabulková a grafická verze

Software TechCON 11.0 od společnosti Uponor

TechCON 10.0 je moderní grafický výpočtový software určený pro návrh a zpracování projektů ústředního vytápění / chlazení pro operační systémy Windows. Je tvořen z více vzájemně propojených programových modulů, například tepelné ztráty, ústřední vytápění (ústřední topení) nebo podlahové vytápění (podlahové topení). Součástí programu je univerzální modul Specifikace, který spolupracuje s každým jiným modulem.

Program řeší výpočet tepelných ztrát budov, zpracování projektové dokumentace ve 2D a 3D prostoru, dimenzování otopných soustav, hydraulické vyregulování otopných soustav, výpočet podlahového vytápění, stěnového vytápění / chlazení a závěrečnou specifikaci prvků spolu s celkovou cenovou kalkulací.

TechCON umožňuje načíst projekt ve formátech DWG a DXF, ze kterého vytvoří "slepou matrici" vynecháním kótovacích a odkazových čar. Nakolik je DXF univerzální formát pro CAD, může projektant do TechCONu načíst projekt z libovolného jiného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovat do souboru DXF, výpočty a specifikaci do souborů HTML a XLS.

Ve výsledné specifikaci program napočítá počty navržených prvků přímo z projektu. Počty lze měnit, přidávat další výrobky a upravovat ceny.

TechCON obsahuje komplexní databázi Uponor výrobků.

Seznam funkcí TechCON® X 11.0

TechCON 11.0 od společnosti Uponor