Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Ženy mění stavebnictví

Není žádným tajemstvím, že stavebnictví je „mužský svět“. Navzdory určitému úsilí při náboru žen je toto odvětví stále 1 z nejvíce genderově segregovaných odvětví na světě.

Statistiky odhalují, jak nevyvážený je poměr pohlaví v tomto odvětví. V Evropě tvoří ženy pouze 9 % všech pracovníků ve stavebnictví (Zdroj: národní statistické úřady v Německu, Španělsku, Itálii, Belgii a Portugalsku).

Ženy ve stavebním průmyslu jsou vzácné. Důvodů je několik. Od drobných překážek, jako je nevhodné vybavení na ochranu stavby, až po hluboce zakořeněné společenské normy, které ženám brání v práci. V důsledku toho jim chybí podpora a přijetí v převážně mužských týmech. Ze stejných společenských důvodů se ženy vyhýbají fyzicky náročnějším pracím, které se tradičně považují za nevhodné.

Podobně jako zbytek podnikatelského světa i stavebnictví pomalu mění své tradiční zvyky a do odvětví vstupuje stále více žen.

Proč by měly ženy pracovat ve stavebnictví?

Zde jsou jen 4 důvody, proč je pro ženy nyní nejlepší doba začít budovat svoji kariéru ve stavebnictví:
  1. Jelikož se stavební projekty opět stabilizují, poptávka po pracovní síle roste. V důsledku toho se otevírají nové příležitosti pro muže i ženy. Kromě toho, vzhledem k chronickému nedostatku pracovníků a různých dovedností, mají dnešní ženy více možností.
  2. Ženy nemusí být instalatérkami, pokrývačkami, stavbařkami nebo elektrikářkami, aby mohly vstoupit do odvětví. Existuje mnoho dalších pracovních míst, jako jsou například projektové manažerky, projektantky, produktové inženýrky nebo celá řada profesí v kanceláři.
  3. Ve stavebnictví je skromný, ale patrný počet vedoucích pracovnic. Tyto průkopnice překonávají bariéry a ženy, které mají zájem o vedoucí nebo manažerské pozice, nemusí být nutně "jediné".
  4. Odvětví stavebnictví nabízí konkurenceschopné platy. Rozdíly v odměňování žen a mužů jsou mnohem menší než v jiných odvětvích.

Hledání spojenců mezi muži

Rozmanitost, rovnost a inkluze se stávají velkými tématy v celém podnikatelském prostředí a svět stavebnictví není výjimkou. K vytvoření skutečně přátelského pracovního prostředí pro ženy v tomto odvětví však ženy potřebují podporu a spojenectví ze strany svých mužských kolegů.

Vedli jsme rozhovor s jedním takovým mužem, který otevřeně podporuje ženy ve vedoucích a jiných pozicích v celém odvětví. Jmenuje se Jacek A. Dobrowolski a je viceprezident pro prodej a marketing společnosti Uponor Eastern Europe.

Otázka: Zaznamenali jste nějaké změny v počtu žen ve stavebnictví?

Odpověď: Ženy byly v tomto odvětví tradičně nedostatečně zastoupeny, počínaje stavební univerzitou. V posledním desetiletí se však situace začala měnit a do podnikání a dokonce i do tohoto odvětví vstupuje stále více žen.

I když se ženy stále drží dál od těžké fyzické práce, jako je například realizace staveb, instalatérství nebo montáž zařízení HVAC, jejich zastoupení se zvyšuje v různých kancelářských pracích a na pozicích, které vyžadují „estetické oko“.

Role projektantek TZB je jedním z příkladů, kde počet žen roste. V polské divizi společnosti Uponor nabízíme projekční služby, které slouží Uponor pobočkám po celém světě. Zaměstnává přibližně 70 projektantů a inženýrů, z nichž více než 1/2 tvoří ženy.

Otázka: A co se týká vedoucích, výkonných nebo manažerských pozic – zaměstnáváte i tam ženy?

Odpověď: Samozřejmě, že ano. Jsem hrdý na to, že společnost Uponor v Polsku zaměstnala 2 klíčové vedoucí pracovnice: mou nástupkyni a Ewu Krzemińskou, výkonnou ředitelku společnosti Uponor Infra. Zatím máme jen tyto 2 ženy na výkonných pozicích vedoucích jednotek, ale doufáme, že se tento trend rozšíří i do dalších zemí východoevropského regionu.

 

Otázka: Získali tyto pozice proto, že někdo rozhodl, že byste měli mít ve správní radě více žen?

Odpověď: Vůbec ne. Tyto ženy nebyly přijaty kvůli jejich pohlaví. Naše manažerky získaly tyto pozice v porovnání se svými mužskými kolegy, protože byly nejlepšími kandidátkami. Měly nejpůsobivější zkušenosti, výsledky a dovednosti, které jsme hledali. Učinili jsme vynikající rozhodnutí, protože obě dvě odvádějí fantastickou práci.

Otázka: Přijali Vaši zákazníci vedoucí pracovnice?

Odpověď: Na začátku jsem se toho trochu obával. Naši zákazníci desetiletí pracovali jen s muži, takže někteří byli zpočátku překvapeni. Brzy jsme však viděli, že nemáme důvod k obavám. Naši zákazníci reagovali pozitivně a přijali naše manažerky, zejména po prokázání znalostí a dobré schopnosti vůdcovství.

 

Otázka: Ovlivnila tato změna poměru mužů a žen v zaměstnání běžnou činnost?

Odpověď: Ovlivnila. Ženy přinesly do podnikání jiný styl a citlivost, zanechaly svoji stopu, zejména uvnitř organizací. Jejich styl vedení dokáže vytvořit lepší pracovní atmosféru a umí vytvořit inkluzivnější firemní kulturu.

To ovšem neznamená, že nemohou být rázné. Stereotyp říká, že ženy jsou příliš emocionální na to, aby byly úspěšnými manažerkami, ale já si nemyslím, že je to pravda. Ženy dokážou být velmi tvrdé, když situace vyžaduje pevnou ruku. Totéž platí o dosahování klíčových ukazatelů výkonnosti a výsledků – v tom jsou stejně dobré jako muži. Celkově bych však řekl, že ve srovnání s muži na stejných pozicích mají větší citlivost vůči členům svého týmu.
V naší společnosti pozoruji, že tým s vedoucí ženou vede tolerantnější a politicky korektnější rozhovory. Všiml jsem si, že někteří muži, kteří měli obvykle robustní styl konverzace, začali měnit způsob chování a povídání si s ostatními.

Otázka: Poohlédněme se zpět a podívejme se na celkovou transformaci podnikání, které jsme svědky. Myslíte si, že ženy patří mezi hlavní hnací síly těchto změn?

Odpověď: Ano, podnikání se rychle mění. Ale neřekl bych, že ženy jsou přímou hnací silou těchto změn. Změnily se očekávání všech zaměstnanců, kteří na to lépe reagují.

Před lety byli lidé šťastní, že dostali práci a mají plat. Dnes už jen to nestačí. Zaměstnanci chtějí konkurenceschopný plat, vynikající pracovní atmosféru, atraktivní sociální prostředí a pozitivní firemní kulturu.

A protože ženy jsou při vytváření této atmosféry úspěšnější, nepřímo jsou hnací silou těchto změn.

Otázka: Co byste poradili ženám, které zvažují ucházet se o různé pozice ve stavebnictví - od vedoucích pozic, přes inženýrské pozice až po administrativní funkce? Je ve světě stavebnictví a inženýrství místo pro ženy?

Odpověď: Určitě ano. Ženy mohou v tomto odvětví nalézt uspokojivou kariéru. Neexistují pro ně žádné nevýhody, alespoň ne zde ve společnosti Uponor.

Jednou z hlavních témat současnosti jsou například rozdíly v odměňování žen a mužů, přičemž v různých odvětvích existuje mnoho nešťastných příkladů. Ale ne tady ve společnosti Uponor. Muže a ženy na stejné pozici platíme stejně.

Řídicí pozice jsou otevřeny pro ty ženy, které jsou ochotny přijmout výzvy, které jsou s touto prací spojeny. To obvykle znamená více cestování, dlouhé hodiny a pobyt mimo rodinu, což je pro většinu pracujících matek obtížně přijatelné.
Naše pracující maminky na vedoucích pozicích však podporujeme v co největší míře tím, že nabízíme možnost práce z domova.

Pokud hovoříme o ostatních pozicích ve stavebnictví a TZB, už jsme mluvili o tom, že ženy nemají zájem o pozice, které zahrnují těžkou fyzickou práci. Není to tak, že bychom je nezaměstnali, jen to není to, co obvykle hledají.
Ženy mají v tomto odvětví mnoho možností: od služeb zákazníkům, marketingu, prodeje, HR, financí, logistiky, projektování až po produktové inženýrství a další.

Ženy jsou v odvětví stavebnictví a HVAC vítány. A my ve společnosti Uponor je vítáme s otevřenou náručí – jako naše zaměstnankyně, obchodní partnerky i zákaznice.