Uponor Academy - Kunskap för professionella

Kvalificerade utbildningar inom markavlopp, dagvattenhantering, enskilt avlopp och förläggning av kabel.

Våra utbildningar

Övrig information

Mål
Målsättningen med kursen är att ge förståelse för arbetet med att bygga och installera små avloppsanläggningar på det mest ekonomiskt och miljövänligaste sättet.

Innehåll
Avloppsvatten och reningsteknik, att välja teknik, tekniköversikt, geologi och hydrologi, dimensionering, projektering inför tillståndsansökan, installation, dokumentation, fastighetsägarens egenkontroll.

Ämnad för:
Anläggningsentreprenörer, konsulter, miljö- och hälsoskyddsmyndigheter.

Förkunskaper
Uponor Academy Enskilt avlopp (nyttan med att rena avlopp) rekommenderas.

Kurslängd
1 dag.

Kostnad
700 kronor.