Kanalizacja deszczowa

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody deszczowej

Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne lub długotrwałe opady potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia nadmiaru wody. Powszechne stały się podtopienia, w efekcie których zalane są drogi, parkingi, piwnice, garaże... Stosunkowe częste stały się też powodzie. Według prognoz  zjawiska te będą się nasilać, a jednocześnie staną się mniej przewidywalne. Rozwiązaniem problemu może być system retencji wód opadowych Uponor Infra.

Systemy retencji deszczowej produkcji Uponor Infra stanowią proste rozwiązanie zagospodarowania nadmiaru wód opadowych. Mogą znacząco zmniejszać ryzyko lokalnych powodzi i podtopień przy optymalnym wykorzystaniu terenu i istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wszystko dzięki szczególnym cechom wynikającym z konstrukcji, dopracowanym metodom łączenia oraz zaletom polietylenu, z którego są wykonane.

W skład systemu retencji deszczowej wchodzą:
 
Więcej informacji o kanalizacji deszczowej

Systemy retencji wód opadowych

Rury Weholite

Nowoczesny system wiekośrednicowych rur strukturalnych do budowy kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki przeznaczone do retencjonowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych.

Zbiornki inteligentne

Kompleksowy i kompatybilny system wykorzystania wód opadowych wraz z funkcją monitoringu i sterowania.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.

Rain Garden

Kompaktowe rozwiązanie do retencjonowania i podczyszczania wody deszczowej w obszarach miejskich.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.

Regulatory przepływu

Efektywne sterowanie przepływem wody deszczowej dzięki regulatorom przepływu.

Separatory

Służą do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w wodach opadowych.

Obudowny pompowni

Uzupełnieniem systemu studzienek kanalizacyjnych są obudowy pompowni.

Broszury i materiały techniczne

Uponor Stormwise

Uponor Stormwise

Broszura

PDF 4 MB
Projekty referencyjne Uponor Infra

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 4 MB

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.