Separatory substancji ropopochodnych

Skuteczne oczyszczanie ścieków deszczowych dzięki separatorom

Aktualne ustawodawstwo obliguje inwestorów do stosowania rozwiązań służących ochronie środowiska w zakresie oczyszczania ścieków deszczowych, gospodarczych i technologicznych zanieczyszczonych cieczami lekkimi takimi jak substancje ropopochodne, tłuszcze, itd. Do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w ściekach opadowych oraz przemysłowych, odprowadzanych z dróg i obiektów im towarzyszącym stosowane są w określonych warunkach urządzenia sedymentująco - flotacyjne, czyli układy separacji. Uponor Infra posiada w swojej ofercie separatory Weho SL do separacji cieczy lekkich.

Separatory Weho typoszeregu SL są urządzeniami przepływowymi, których zadaniem jest usuwanie niezemulgowanych olejów, benzyn oraz oddzielanie zawiesin mineralnych (piasku, błota itp.). Znajdują swoje zastosowanie w układach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, w kanalizacji deszczowej baz transportowych, paliwowych czy sprzętowych, placów manewrowych, parkingów, dróg i autostrad oraz wielu innych obiektach.

Zbiorniki separatorów Weho SL wykonane są z polietylenowych rur dwuściennych Weholite o sztywności obwodowej w zakresie SN2-SN8 (wg PN-EN ISO 9969). Zastosowane wielostrumieniowe wkłady lamelowe odporne są na rozkład biologiczny i działanie substancji ropopochodnych. Otwory rewizyjne separatorów przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi.
Więcej informacji o separatorach

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Nowoczesny system wiekośrednicowych rur strukturalnych do budowy kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki przeznaczone do retencjonowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych.

Zbiorniki inteligentne

Kompleksowy i kompatybilny system wykorzystania wód opadowych wraz z funkcją monitoringu i sterowania.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.

Broszury i materiały techniczne

Separatory i osadniki

Separatory i osadniki

Broszura

PDF 2 MB
Projekty referencyjne Uponor Infra

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 4 MB

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.