Blue is the new green

Firma Uponor jest czołowym dostawcą zrównoważonych materiałów budowlanych dla sektora handlowego, mieszkaniowego i inwestycji infrastrukturalnych. Zrównoważony rozwój to najważniejsze przesłanie naszej misji, wizji i strategii.

Dlatego stworzyliśmy grupę produktów Uponor Blue. Produkty Uponor Blue pomagają osiągnąć cele ochrony środowiska i ograniczenie śladu węglowego.

Oferta Uponor Blue spełnia te same normy, wymogi i parametry jakościowe co produkty tradycyjne. Metody i wielkości emisji CO2 są potwierdzone certyfikatami ISCC i deklaracjami EPD.

Wybierając produkt Uponor Blue, możesz mieć pewność, że podejmujesz dziś słuszną decyzję dla przyszłości środowiska. Barwą rozpoznawczą firmy Uponor jest błękit, którego używamy jako naszej wizytówki wskazującej na zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Dzięki firmie Uponor błękit jest nową zielenią. 
Z Uponor Blue zrealizujesz zielone cele.

Produkty Uponor Blue są ponadto zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonymi przez ONZ, takimi jak: działania na rzecz klimatu, czysta woda i warunki sanitarne oraz odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Z firmą Uponor Blue wejdziesz na ścieżkę do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 55% do roku 2030. Taką wielkość redukcji ustaliła Unia Europejska w pakiecie „Fit for 55”, który jest etapem przejściowym w dążeniu do neutralności węglowej Europy.  

Przyszłość będzie należała do produktów zrównoważonych, inaczej nie utrzymacie się na rynku.
- Michael Rauterkus, prezes i dyrektor zarządzający Uponor Corporation 

Więcej o Fit for 55

Zielone miasta z Uponor Blue

Unijne cele redukcji śladu węglowego na 2030 r. torują drogę do Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla w 2050 r. Produkty Uponor Blue pomagają Twojej organizacji w osiąganiu zrównoważonych celów i budowaniu miast przyjaznych dla środowiska. Budujmy zielone miasta z Uponor Blue!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

1-szy produkt Uponor Blue został wprowadzony na rynek

Ultra Rib 2 Blue to pierwsza grawitacyjna rura kanalizacyjna z redukcją do 70% śladu węglowego. Ten kamień milowy został osiągnięty dzięki wykorzystaniu ponad 50% certyfikowanego surowca odnawialnego.


Realizujmy zielone cele

Produkty Uponor Blue opierają się na zrównoważonym rozwoju zarówno poprzez wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu lub odnawialnych, jak i uzyskanie oszczędności dzięki większej przydatności.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue zostaje wprowadzony do budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Uponor PEX Pipe Blue to pierwsza na rynku rura PEX na bazie biomasy, która zmniejsza ślad węglowy nawet o 88%.


40% produktów jest Uponor Blue

Do 2025 roku 40% naszych produktów spełnia wymagania produktów Uponor Blue z pełną przejrzystością danych dzięki certyfikacji EPD.


Osiągnęliśmy nasze cele

W 2030 roku wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty EPD i są produktami Uponor Blue. Osiągnęliśmy nasze cele środowiskowe.

Co sprawia, że produkty Uponor Blue są przyjazne dla środowiska? 

Produkty Uponor Blue mogą w różny sposób przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju – poprzez wykorzystanie materiałów odnawialnych lub z recyklingu a także oszczędzanie zasobów dzięki większej wydajności. Oferta Uponor Blue nie tylko pomaga spełnić cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, ale także spełnia te same standardy, wymagania i funkcjonalności, co tradycyjne produkty. 

Zyskujesz pełną przejrzystość danych, która zapewnia zrównoważony charakter naszym produktom. Ułatwia to przedstawienie pozytywnego wpływu na Twoją inwestycję. Wszystkie nasze przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego rozwoju są niezależnie potwierdzane certyfikatami strony trzeciej. Dzięki Deklaracjom Środowiskowym Produktu (EPD) oraz międzynarodowym certyfikatom ISCC Plus (International Sustainability & Carbon Certifications) możesz mieć pewność, że wybierając produkty Uponor Blue ograniczasz emisję dwutlenku węgla. 

Bilans masowy

Metoda bilansu masowego jest jedną z najprostszych i najbardziej ekonomicznych metod, których celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w produkcji wyrobów infrastrukturalnych. Polega ona na częściowym zastąpieniu kopalnego materiału pierwotnego surowcem odnawialnym, którego pochodzenie można prześledzić do pierwszych punktów zbiórki. Metoda ta umożliwia stopniowe przejście z surowców kopalnych na odnawialne przy nieznacznym wpływie na koszt produktu.
 

Deklaracja Środowiskowa Produktu

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) jest dokumentem znormalizowanym i zweryfikowanym przez stronę trzecią przedstawiającym oddziaływanie produktu na środowisko. Zawiera ocenę całego cyklu życia produktu i dostarcza informacji na temat śladu węglowego. 

Pozwala to na wiarygodne porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję. Firma Uponor posiada już wiele produktów, do których wydano deklaracje środowiskowe EPD, które pozwalają w przejrzysty sposób informować o ich wpływie na środowisko.

Fit for 55

Unia Europejska wyznaczyła sobie jako cel wiążący osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach etapu przejściowego zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030.
Pakiet “Fit for 55” jest zbiorem propozycji rewizji i uaktualnień ustawodawstwa UE, który ma zapewnić zgodność nowej polityki i przepisów prawa z celami ochrony klimatu na rok 2030 i dalsze lata. W pakiecie zawartych jest również wiele nowych inicjatyw.
Dzięki Uponor Blue jesteś na drodze do realizacji celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 – i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.