Tereny silnie zurbanizowane

Rurociągi przemysłowe i technologiczne

Infrastruktura przemysłowa

Przemysłowa infrastruktura podziemna jest niezwykle rozbudowana i złożona. W tak skomplikowanych i silnie zurbanizowanych obiektach bardzo duże znaczenie ma zastosowanie rurociągów wykonanych z materiałów o najlepszych parametrach. Rury muszą być odporne na ścieranie, odporne na korozje i działanie związków chemicznych znajdujących się w glebie, wodzie czy w transportowanym medium.  Muszą być także trwałe, szczelne i elastyczne, przystosowane do dynamicznego otoczenia.

Firma Uponor Infra od ponad 60 lat dostarcza systemy polietylenowe PEHD (rury, kształtki, studzienki, zbiorniki, przepusty), które sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych i z powodzeniem są dostarczane m.in. jako rurociągi technologiczne dla zakładów chemicznych, papierniczych i celulozowych, zakładów wzbogacania rud, hut miedzi, jako rurociągi wody chłodzącej w elektrowniach. Systemy polietylenowe bardzo dobrze sprawdzają się na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej w kopalniach i składowiskach odpadów poprodukcyjnych.

Doradcy techniczni Uponor Infra udzielą Państwu więcej informacji oraz pomogą dobrać optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Rozwiązania projektowe Uponor 360

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra to unikalna koncepcja serwisowa, która umożliwia przygotowanie kompletnego, bezpiecznego technicznie i ekonomicznie rozwiązania, dostosowanego do indywidulanych potrzeb. Dowiedz się więcej o naszych doświadczeniach i dopasowanych rozwiązaniach.