Uponor Infra

Rozwiązania

Zrównoważona infrastruktura podziemna

Specjalizujemy się w obszarach ważnych dla człowieka i społeczeństwa. Zapewniamy rozwiązania dla terenów miejskich, przemysłowych, rolniczych i rekreacyjnych, dla powstających centrów logistyczno-handlowych i całej struktury transportowej, działając zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Mając ponad 60-letnie doświadczenie w rozwoju i produkcji dostarczamy zarówno produkty jak i wytyczne techniczne potrzebne dla stabilnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań. Oczywiście, oferujemy również nasze wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji od planowania aż do zakończenia prac budowlanych.

Rurociągi technologiczne i przemysłowe

Rurociągi technologiczne dla różnych branży sektora przemysłowego gdzie wymagane są niezawodne systemy, odporne na wyjątkowe warunki pracy.

Sieci wodno-kanalizacyjne

Systemy rur i kształtek do budowy i renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych, do odwodnień i retencji.

Zagospodarowanie wody

Bezpieczne i niezawodne rozwiązania do budowy infrastruktury podziemnej.

Sieci drogowe, kolejowe i lotnicze

Niezawodne systemy odwodnień, kanalizacji deszczowej infrastruktury transportowej.

Uniwersalne zbiorniki

Odporne na korozję zbiorniki na wodę ppoż., wodę pitną, ścieki i inne płyny.