Renowacje

Niezawodne technologie renowacji zniszczonych rurociągów, studzienek i przepustów

Znaczna część funkcjonującej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce dożywa swych dni. Liczne inwestycje lat 70 i 80-tych bazowały na rurach żelbetowych, stalowych i żeliwnych, które dziś wymagają ciągłych napraw, renowacji lub wymiany. Podczas gdy naprawy są rozwiązaniem prowizorycznym, a wymiany - kosztownym, sensownym kompromisem stają się renowacje. W takich realizacjach wykorzystuje się m.in. różnorodne metody renowacji rurami polietylenowymi.

Firma Uponor Infra, jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców rur polietylenowych, bowiem jej tradycja sięga połowy lat 50-tych ubiegłego wieku. 0d roku 1976 projektuje i dostarcza systemy rurowe do renowacji zniszczonych rurociągów sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, rurociągów technologicznych.

Techniki renowacji systemami Uponor Infra stały się jednymi z najbardziej niezawodnych technologii na rynku. Zastosowanie polietylenu do ich produkcji zapewnia odbudowanemu kanałowi wszystkie korzyści wynikające z zalet materiału, między innymi odporność na korozję, odporność na ścieranie, długowieczność, odporność na uderzenia oraz niski współczynnik chropowatości. Metody renowacji wymagają wykonywania jedynie wykopów montażowych, dzięki czemu zakłócenia ruchu pojazdów i pieszych są minimalne. Ponadto w czasie trwania prac możliwe jest normalne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego i na ogół nie jest wymagane odwodnienie.

Wybór optymalnej metody renowacji

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy przeprowadzić analizę stanu technicznego naprawianego rurociągu. Przy wyborze metody naprawy rurociągu należy:
 
  • ocenić aktualny stan, w jakim znajduje się instalacja pod względem konstrukcyjnym i hydraulicznym,
  • określić stopień zużycia przewodów,
  • określić dokładne parametry instalacji, z uwzględnieniem położenia, połączeń bocznych, wymiarów i materiału,
  • wybrać optymalną metodę renowacji.

Proponujemy Państwu kilka różnych technologii renowacji:

Technologie renowacji

Więcej informacji na temat renowacji

Systemy renowacji Uponor Infra

Systemy renowacji Uponor Infra

Broszura

PDF 2 MB
Projekty referencyjne Uponor Infra

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 4 MB
New
Katalog Produktów 2023

Katalog Produktów 2023

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 10 MB

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.