Poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań

Uponor przyjazny środowisku

Napędzamy zrównoważone zmiany

Weryfikowanie i zmiejszanie naszego wpływu na środowisko

Zmiany klimatyczne i niedobór zasobów to palące tematy w branży budowlanej. Obszary zabudowane pochłaniają dużą ilość zasobów – odpowiadają m.in. za blisko 40% globalnych emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z produkcją energii.

Działając w branży o silnym wpływie na zrównoważony styl życia, chcemy przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości, wyznaczając nowe standardy i odgrywając kluczową rolę poprzez dawanie dobrego przykładu. W firmie Uponor od dawna angażujemy się w zrównoważony rozwój, a naszym celem jest stać się uznanym liderem w zakresie zrównoważonych rozwiązań budowlanych i infrastrukturalnych. Nasze portfolio produktów, usług oraz rozwiązań jest stworzone z myślą o nadchodzących zmianach i wyzwaniach w kolejnych dekadach.

Nasze cele środowiskowe:

* rok bazowy 2019
 
 

Emisje gazów cieplarnianych
(Zakres 1 i 2) do 2027 r.*

Emisje gazów cieplarnianych
(Zakres 3) do 2027 r.*

 

-70%

-20%

Energochłonność
do 2027 r.*

Udział certyfikowanej, ekologicznej
energii elektrycznej do 2025 r.

Odpady poddane recyklingowi
do 2027 r.

-15%

100%

100%


 

Najważniejsze osiągnięcia środowiskowe z 2022 r.

* W porównaniu z 2021 r.
** zobacz Uponor Przegląd zrównoważonego rozwoju 2022
 
 

 Emisje gazów cieplarnianych
 (Zakres 1 i 2)*

Udział ekologicznej
energii elektrycznej

 

-45%

98%

Energochłonność**

Zużycie wody**

Odpady poddane recyklingowi

-17%

-5%

83%


 
Przegląd zrównoważonego rozwoju firmy Uponor w 2022 r.

Przegląd zrównoważonego rozwoju firmy Uponor w 2022 r.

Opis działań firmy Uponor na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2022 r. • Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju: • Oszczędzanie wody • Ochrona i ponowne wykorzystywanie zasobów • Działania na rzecz klimatu • Docenianie ludzi i odpowiedzialność społeczna

PDF 12 MB

Nasza wiodąca rola na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości

Nasza droga w kierunku neutralności węglowej

Śledzimy i systematycznie ograniczamy nasze emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, a także jasno wytyczyliśmy ścieżkę i kamienie milowe.