Zbiorniki

Zbiorniki inteligentne

Kompleksowe rozwiązania do zagospodarowania wód deszczowych

Inteligentne zbiorniki stanowią kompleksowy i kompatybilny system wykorzystania wód opadowych wraz z funkcją monitoringu i sterowania. Ich zadaniem jest podczyszczenie, retencja i wykorzystanie wód deszczowych. W zależności od elementów wyposażenia jakie zastosujemy wody deszczowe zostaną zagospodarowane w odpowiedni sposób. Można je wykorzystywać do podlewania zieleni, mycia ulic, placów, spłukiwania toalet, czy rozsączania części retencjonowanych wód do gruntu. Dodatkową funkcją, w którą można wyposażyć urządzenia jest stały monitoring i sterowanie wody w zbiorniku wraz z informacją wysyłaną do zarządcy sieci.

Zalety zbiorników inteligentnych

  • zapobieganie podtopieniom 
  • wykorzystanie wody opadowej lub zatrzymanie jej w miejscu powstania
  • ograniczenie kosztów odprowadzenia wody do kanalizacji, obniżenie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, boisk, dróg, minimalizowanie zużycia wody wodociągowej (GOZ) oraz minimalizowanie kosztów związanych z opłatą za wody deszczowe
  • możliwość wykorzystania terenu nad zbiornikiem (montaż w terenie zielonym i obciążonym ruchem kołowym) 
  • dobór i gwarancja jednego producenta wraz z możliwością serwisowania zabudowanych urządzeń
  • racjonalny wpływ na wielkość finansowania z Funduszy Europejskich

Więcej na temat zbiorników inteligentnych

New
Zbiorniki inteligentne Uponor Infra

Zbiorniki inteligentne Uponor Infra

Broszura

PDF 202 KB
Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 11 MB
New
Projekty referencyjne Uponor Infra

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 4 MB
ITB KOT 2018 0373 Zbiorniki Weho z PE

ITB KOT 2018 0373 Zbiorniki Weho z PE

Krajowa Ocena Techniczna na podziemne i naziemne bezciśnieniowe zbiorniki Weho z polietylenu (PE)

PDF 355 KB

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Nowoczesny system wiekośrednicowych rur strukturalnych do budowy kanalizacji deszczowej.

Kanał retencyjny

Możliwość efektywnego magazynowania i odprowadzania wód deszczowych.

Separatory

Służą do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w wodach opadowych.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.