Rain Garden

Kompaktowe rozwiązanie do retencjonowania i podczyszczania wody deszczowej

Zanieczyszczenia w wodach opadowych są coraz częściej postrzegane jako źródło istotnych problemów środowiskowych. Woda opadowa spływając z ulic, parkingów i innych powierzchni utwardzonych zbiera osady, związki chemiczne i inne zanieczyszczenia, które stanowią zagrożenie dla cieków wodnych, gdy są odprowadzane bez oczyszczenia.
Uponor Rain Garden to kompaktowy zbiornik bioretencyjny, który gromadzi, zatrzymuje i oczyszcza wodę deszczową w miejscu jej odbioru. To rozwiązanie o standardowym rozmiarze, które można łatwo zwymiarować i zainstalować. Efektywna powierzchnia zlewni zbiornika Rain Garden wynosi około 130-150 m2.
 
Więcej informacji o Rain Garden

Elementy uzupełniające

Rury Weholite

Zastosowanie wielkośrednicowych rur Weholite pozwala na tymczasowe retencjonowanie wód deszczowych.

Zbiorniki retencyjne

Możliwość efektywnego magazynowania wód deszczowych.

Separatory

Zbiorniki po odpowiednim wyposażeniu mogą służyć jako separatory.

Studzienki kanalizacyjne

Stanowią uzupełnienie systemów retencyjnych Weholite.

Broszury i materiały techniczne

Uponor Rain Garden

Uponor Rain Garden

Broszura

PDF 319 KB
New
Uponor Rain Garden

Uponor Rain Garden

Manual

PDF 515 KB
Katalog Produktów 2023

Katalog Produktów 2023

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 7 MB
Projekty referencyjne Uponor Infra

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 4 MB

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.