Pipe World

Uponor Infras tidning för professionella inom infrastrukturbranschen kommer ut cirka 2 gånger per år. I Pipe World kan du läsa om Uponor Infras projekt runt om i världen, lanseringar av nya produkter, hållbar infrastruktur nu och i framtiden men framför allt får du veta att Uponor Infra är MYCKET mer än plaströr!

Senaste numren av Pipe World