Menu
KAMPAANIA! Uponor Smatrix Style termostaadid -15%
Uponor Eesti OÜ
Tootmisprotsessi täielik läbipaistvus

Toodete keskkonnadeklaratsioonid (EPD)

Sillutame teed toodete suuremale läbipaistvusele

Meie kliendid kogu maailmas otsivad viise, kuidas suurendada oma positiivset mõju keskkonnale. Kuid jätkusuutlikuma ehitustööstuse suunas tõeliste edusammude tegemiseks on vaja toodete läbipaistvust. Uponoris liigume seda arengut edasi, esitades keskkonnatoodete deklaratsioonid (EPD-d). Need võimaldavad eelkõige planeerijatel arvutada ehitusprojektide mõjusid ja vähendada hoonete CO2 jalajälge valides kõige keskonnasäästlikuma lahenduse.

EPD kasutab elutsükli hindamist (LCA), et hinnata igakülgselt toote keskkonnamõju kogu selle olelusringi jooksul
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Mis on EPD-d?

 • EPD-d on ametlikud deklaratsioonid
 • Need sisaldavad põhjalikku teavet meie toodete keskkonnamõjude kohta
 • EPD-d sisaldavad üksikasju toote tooraine- ja energiatarbimise, jäätmetekke ning õhu-, pinnase- ja veeheitmete kohta kogu toote elutsükli jooksul.
 • Need järgivad rangelt kindlaksmääratud metoodikat, ISO seeria 14025 standardeid ja on ametliku dokumendina kinnitatud kolmanda osapoole poolt.
 • EPD-d põhinevad toote eluringi hindamise arvutustel

Eelised

 • EPD-d aitavad suurendada toodete läbipaistvust ja jälgitavust ehitussektoris
 • Need võimaldavad võrrelda tooteid, mis täidavad sama funktsiooni
 • Ettevõtted ja meie kliendid saavad hoonete ja projektide CO2 jalajälge mõjutada, valides kõige jätkusuutlikumad lahendused
 • Need aitavad meil pidevalt üle vaadata ja vähendada meie enda tootmis- ja tarneahela keskkonnamõju

Meie eesmärgid

 • Meie eesmärk on katta 2027. aastaks 90% oma tooteportfellist EPD-dega
 • Soovime kogu tootevaliku katta hiljemalt 2030. aastaks

Kuidas me juhatame teed jätkusuutlikuma tuleviku suunas

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Jälgime põhjalikult ja kärbime oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kogu enda väärtusahela sees. Oleme määratlenud selge tee ja seadnud ambitsioonikad eesmärgid, et olla eeskujuks ja jõuda 2040. aastaks heitmevaba tegevuseni.

ÜRO Jätkusuutliku arengu eesmärgid

Oleme määratlenud seitse olulist eesmärki, mille saavutamisele kõik meie tegevused kaasa aitavad.

Meie jätkusuutlikud veelahendused

Pakume lahendusi, mis aitavad meie klientidel saavutada oma keskkonnaeesmärke.