Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn
MEIE PÜHENDUMUS KESTLIKU ARENGU EESMÄRKIDELE

ÜRO kestliku arengu eesmärgid

Neli eesmärki sisuka panuse saavutamiseks.

Meie keskkonnaalane tegevuskava panustab ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse

Kuigi võtame omaks kõik 17 ÜRO kestliku arengu eesmärgid oleme määratlenud neli olulist eesmärki, mille saavutamisele saame tõeliselt kaasa aidata ja tuua kaasa muutusi:
puhas vesi ja kanalisatsioon, inimväärne töö ja majanduskasv, vastutustundlik tarbimine ja tootmine ning kliimameetmed.

Vee säästmine

 • Veevarude kaitse
 • Veekasutuse jalajälje vähendamine
 • Sekundaarsete veeallikate kasutuse suurendamine
 • Veekindla väärtusahela kehtestamine
 • Lahenduste pakkumine veekvaliteedi kõrgeima taseme tagamiseks

Inimeste väärtustamine

 • Meie töötajate ohutus ja heaolu
 • Mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine
 • Meie tarneahela läbipaistvuse suurendamine
 • Kasvu ja stabiilsete finantstulemuste tagamine

Ressursside kaitse ja taaskasutus

 • Üleminek ringmajandusele
 • Meie valdkonna juhtimine üleminekul taastuvatele, jäätmepõhistele ja ringlussevõetud toorainetele
 • Meie toodete keskkonnajalajälje täielik läbipaistvus

Kliima heaks tegutsemine

 • Meie eesmärk on piirata globaalset temperatuuritõusu 1,5 ºC-ni
 • Meie tegevusest tulenevate heitkoguste süstemaatiline vähendamine ja siht süsinikuneutraalse tegevuse suunas
 • Lahenduste väljatöötamine meie klientide kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks

Ettevõtte Uponor panus ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse

Kuidas me juhatame teed kestlikuma tuleviku poole

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Me jälgime ja kärbime süstemaatiliselt oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu oma väärtusahelas ning oleme määratlenud selge tee ja edasimineku teetähised.

Kestliku arengu eesmärgid

Me oleme pühendunud ÜRO arengueesmärkidele ja oleme välja toonud neli, millel on oluline mõju.

Kestlikud lahendused

Me pakume lahendusi, mis aitavad meie klientidel oma keskkonnaeesmärke saavutada.