Uponor
Uponor Combi Port ja Aqua Port

Uued viisid energiaefektiivseteks hooneteks

Vaata koos meiega tulevikku. Tarbevee valmistamine ning soojusenergia jaotamine lokaalselt.

Ehitised kasutavad vähemalt 40% globaalsest energiatarbimisest ning vastutavad üle kolmandiku atmosfääri jõudvast kasvuhoonegaaside emissioonist.  Seepärast on ehitiste energiatõhususe tõstmine väga oluline võitluseks inimtekkeliste kliimamuutustega.

Meie Combi Port and Aqua Port soojasõlmed pakuvad uut viisi ehitiste energiatõhususe parandamisel ja kliimamuutuste vähendamisel. Meie lokaalsed soojasõlmed kindlustavad hügieenilise tarbevee valmistamise ning energiatõhusa soojusenergia jaotamise.

On aeg muutusteks

 • Uue generatsiooni soojasõlmedega sooja tarbevee tootmine ning soojus/jahutusenergia tõhus jaotamine
 • Tarbevee tootmine hügieenilisel viisil legionellabakteri vältimiseks
 • Personaalselt projekteeritud ning tehases eelkoostatud soojasõlmed

Sinu eelised kasutades lokaalset tarbevee valmistusviisi ning soojusenergia jaotust

Veelgi kiirema tarneajaga Uponor sõlmede standardvalik

Uponor Combi Port Base

Soojasõlm radiaatorküttele
 
 • Väiksematele kortermajadele ( kuni 5 korterit püstaku kohta)
 • Seinapealsed ja -sisesed paigaldusvariandid
 • Tarbevee tootlikkus 15 ja 19 l/min
 • Lisatarvikutega ka põrandakütte varustamine soojusenergiaga

Uponor Combi Port PRO RC

Soojasõlm radiaatorküttele
 
 • Keskmise suurusega kortermajadele
 • Seinapealsed ja -sisesed paigaldusvariandid
 • Tarbevee tootlikkus 15 ja 19 l/min
 • Lisavalikuna tagasivoolu temperatuuri piirajaga

Uponor Combi Port PRO UFH

Soojasõlm põrandaküttele
 
 • Keskmise suurusega ja suurtele korterelamutele
 • Seinapealsed/ sisesed paigaldusvariandid
 • Tarbevee tootlikkus 15 ja 19 l/min
 • Lisamooduli võimalus radiaatoküttele

Uponori lahendused eriprojektide nõuete järgi

Uponor Combi Port B1000 HY

Hübriidversioon madalatemperatuurilstele süsteemidele
 • Minimaalne pealevolutemperatuur 35-38C, konstantne või muutuv kuni 65C
 • Lihtne hüdraulika
 • Põranda otsküte ilma seguventiili vajaduseta
 • Seadistatav tarbeveetemperatuur

Uponor Combi Port T1000

Ideaalne gaasikatla asendamiseks korteris soojasõlmega
 • Lihtne ja kiire paigaldus, olemasoleva vee- ja küttetorustikuga
 • Madalad paigaldus- ja käituskulud

Uponor Aqua Port S1000

Tarbevee tootmine
 • Hügieeniline tarbevee tootmine
 • Kompaktne suurus lihtsustab paigaldust kitsastes oludes, näiteks püstakute šahtidesse

Uponor Combi Port B1000

Sooja tarbvee valmistamine koos radiaatokütte või põrandakütte ja -jahutusega
 • Moodullahendus
 • Moodulid radiaatorküttele, põrandaküttele ja põrandaküttele ja -jahutusele
 • Seinasisene/pealne paigaldus
 • Tarbevee tootlikus 12,15,17 ja 19 l/min

Vaata videost kuidas süsteem toimib

Uponor Combi Port ja Aqua Port soojasõlmed vajavad ainult küttepüstaku või kaugkütte peale- ja tagasivooluühendust.  Erinevalt tavasüsteemist, lokaalne lahendus ei vaja tarbevee tsirkulatsioonitorustikke püstakus ega sooja tarbvee mahuteid/ boilereid.

Vaata või lae alla rohkem infot Uponori Port soojasõlmede osas

Case study for prefabricated heat interface units

Case study for prefabricated heat interface units

Read why Mc Carthy and Stone builds on Uponor

PDF 1 MB
Uponor Combi Port and Aqua Port

Uponor Combi Port and Aqua Port

Brošüür ülevaatega energiaefektiivsetest Uponori soojasõlmedest

PDF 2 MB
Compact decentralized domestic hot water at single outlets

Compact decentralized domestic hot water at single outlets

Sales folder for Uponor Aqua Port Compact

PDF 7 MB
Uponor technical information Combi Port and Aqua Port

Uponor technical information Combi Port and Aqua Port

Planning guidelines for installation of heating and plumbing systems with heat interface units

PDF 12 MB