Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Kaevud

Usaldusväärsed, vastupidavad ja ohutud kaevud

Kaev on drenaažisüsteemi oluline osa. Sirgel trassil paikneb kaev Iga kümne meetri järel. Samuti tehakse torustike ümbersuunamisi ja hargnemisi kõige sagedamini kaevudes. Kõige tõhusam ja majanduslikult soodsam lahendus luuakse kogu trassi ehitamisel sama tootja toodete kasutamisel. 

Uponoril on aastakümnete pikkune kogemus plastkaevude valmistamisel. Kvaliteetsed komponendid ja materjalid ning pidev tootearendus ja kvaliteedi jälgimine tagavad meie kaevudele kasutusaja vähemalt 100 aastaks - ka keerulistes tingimustes. Meie vastupidavad lahendused vähendavad tulevikus oluliselt hooldus- ja remondikulusid. Uponori terviklik tootevalik sisaldab sajuveekaevusid, kanalisatsioonikaevusid, drenaažikaevusid, kontrollkaevusid ja -torusid ning sajuveelehtreid.

Uponori kaevud jagunevad valmis kaevukomplektideks ja tellitavateks kaevudeks: 
 
  • Kaevukomplektid on eelnevalt välja mõõdetud standardkaevud, mida on kohapeal lihtne õigele kõrgusele sobitada. Valmis kaevukomplektid tarnitakse nii, nagu neid laost väljastatakse, seega on objektil lihtne komponente õigele kõrgusele seada ja toruühendused õigesse kohta teha.
  • Tellitud PP kaevud koosnevad standardsetest osadest, mid on tavaliselt kolm: põhjaosa, tõusutoru ja kaas. Toruühendused asuvad põhjaosas ja klient määrab soovitud toruühendused Uponori valikust. Tellitud kaevud valmistatakse tehases paigaldusvalmina vastavalt kaevukaardile.

Uponori kaevude eelised

  • Kaevude kavandamisel on lähtutud lihtsast paigaldamisest ja ühilduvusest torustikusüsteemidega
  • Lai valik kogumiskaevude komplekte ja eritellimusel valmistatud kaevude erinevaid variatsioone
  • Täielik ühilduvus Uponori torusüsteemidega tagab kaevude ühenduste tiheduse
  • Kvaliteetsete lahenduste kasutamine vähendab oluliselt remondi- ja hoolduskulusid

Uponori kaevusüsteemid

Vaatluskaevud ja -torud

Uponor Pro kaev sobib reovee või vihmavee ärajuhtimisel vaatluskaevuks. Kontrolltorud on kanalisatsioonitrasside vaatluspunktid.

Sajuveekaevud

Sajuveekaevud sobivad vihmavee kogumiseks elamuehitistes ja munitsipaalehitistes.

Drenaažikaevud

Kaev on ette nähtud maja drenaažitorustiku kontrolliks ja hoolduspunktiks.

Sajuveelehtrid

Sajuveelehter hoiab hoone vundamendi kuivana, juhtides katuselt sajuvee äravoolu ning filtreerib lehed ja prahi sajuveest välja.