Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Sajuveelehtrid

Sajuveelehtrid vundamendi kuivana hoidmiseks

Hoone katustelt kogutud vihmavesi juhitakse lehtrite ja sajuveetoru kaudu sajuveekaevu ning sealt sajuvee äravoolu. Sajuveelehtrit, mida mõnikord nimetatakse ka vihmaveelehtriks, kasutatakse sajuvee juhtimiseks sajuvee äravoolukanalisse ja hoone vundamendist kaugemale. Lisaks filtreerib see sajuveest lehed ja prahi välja. Sajuveelehtrite paigaldamisel on kõige tähtsam asetada need õigesse kohta vahetult vihmaveetorude alla. Uponori sajuveelehtreid on mitu erinevat mudelit.

Uponor- sajuveelehtrid

Uponori kaevusüsteemid

Vaatluskaevud ja -torud

Uponor Pro kaev sobib reovee või vihmavee ärajuhtimisel vaatluskaevuks. Kontrolltorud on kanalisatsioonitrasside vaatluspunktid.

Sajuveekaevud

Sajuveekaevud sobivad vihmavee kogumiseks elamuehitistes ja munitsipaalehitistes.

Drenaažikaevud

Kaev on ette nähtud maja drenaažitorustiku kontrolliks ja hoolduspunktiks.