Menu
Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Oppvarming og andre bygningsløsninger for leilighetsbygg

Leilighetsbygg

Moderne leiligheter for urban bokomfort

Folketallet på jorden stiger hele tiden, og det kommer til å bli stadig flere megabyer med flere millioner innbyggere. Det fører til at etterspørselen etter boareal øker. Den stadig økende knappheten på ressurser fører også til store endringer i måten vi lever på. Andre trender, som den digitale revolusjonen og en stadig eldre befolkning, byr på nye utfordringer for bolig- og kontorbygg. I fremtiden vil bymiljøet i enda større grad preges av leilighetsbygg. Eneboliger kommer til å bli mindre viktig i disse miljøene. Med våre systemer for hygienisk tappevannsdistribusjon og kjøling og oppvarming bidrar Uponor til bedre livskvalitet.
uponor heating and cooling underfloor heating

Vannbåren varme og kjøling

 • Usynlige, energieffektive og bærekraftige løsninger, for eksempel ved hjelp av kondenspanner og solenergi
 • Høy grad av komfort i leiligheter
 • Høy pålitelighet og lave vedlikeholdskostnader
 • Velegnet til bruk med fornybar energi, særlig i kombinasjon med en varmepumpe.
 • I leiligheter kan varmesystemene enkelt integreres i byggeprosessen.

Optimal drikkevannshygiene

 • Konsepter for hygienisk tappevannsdistribusjon
 • Komplette løsninger for leiligheter fra én leverandør
 • Korrosjonsfrie systemer til moderne leiligheter
 • Rask og enkel installasjon
 • Teknisk støtte i alle prosjektfaser
uponor multi family living drinking water delivery

Distribusjon av vann og varme

 • Individuelle tilkoblinger for vann til oppvarming, drikkevann, kjølevann og spillvann
 • Tilkobling til varmepumpe ved hjelp av preisolerte rørsystemer
 • Tidsbesparende og effektiv installasjon, selv under de mest krevende forhold på installasjonsstedet
 • Praktisk tilkoblingsteknologi som er både holdbar og solid

Lydløst avløp

 • Uponor har et lydløst avløpssystem
 • Decibel fra 50-110 mm
 • Decibel tar seg av lydproblemet i leilighetsbygg
 • Lydløs natt med Decibel

Her finner du en oversikt over alle produktene til Uponor