Oppvarming og andre bygningsløsninger for leilighetsbygg

Leilighetsbygg

Moderne leiligheter for urban bokomfort

Folketallet på jorden stiger hele tiden, og det kommer til å bli stadig flere megabyer med flere millioner innbyggere. Det fører til at etterspørselen etter boareal øker. Den stadig økende knappheten på ressurser fører også til store endringer i måten vi lever på. Andre trender, som den digitale revolusjonen og en stadig eldre befolkning, byr på nye utfordringer for bolig- og kontorbygg. I fremtiden vil bymiljøet i enda større grad preges av leilighetsbygg. Eneboliger kommer til å bli mindre viktig i disse miljøene. Med våre systemer for hygienisk tappevannsdistribusjon og kjøling og oppvarming bidrar Uponor til bedre livskvalitet.
uponor heating and cooling underfloor heating

Vannbåren varme og kjøling

 • Usynlige, energieffektive og bærekraftige løsninger, for eksempel ved hjelp av kondenspanner og solenergi
 • Høy grad av komfort i leiligheter
 • Høy pålitelighet og lave vedlikeholdskostnader
 • Velegnet til bruk med fornybar energi, særlig i kombinasjon med en varmepumpe.
 • I leiligheter kan varmesystemene enkelt integreres i byggeprosessen.

Optimal drikkevannshygiene

 • Konsepter for hygienisk tappevannsdistribusjon
 • Komplette løsninger for leiligheter fra én leverandør
 • Korrosjonsfrie systemer til moderne leiligheter
 • Rask og enkel installasjon
 • Teknisk støtte i alle prosjektfaser
uponor multi family living drinking water delivery

Distribusjon av vann og varme

 • Individuelle tilkoblinger for vann til oppvarming, drikkevann, kjølevann og spillvann
 • Tilkobling til varmepumpe ved hjelp av preisolerte rørsystemer
 • Tidsbesparende og effektiv installasjon, selv under de mest krevende forhold på installasjonsstedet
 • Praktisk tilkoblingsteknologi som er både holdbar og solid

Lydløst avløp

 • Uponor har et lydløst avløpssystem
 • Decibel fra 50-110 mm
 • Decibel tar seg av lydproblemet i leilighetsbygg
 • Lydløs natt med Decibel

Her finner du en oversikt over alle produktene til Uponor