Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Bygningsløsninger

Hygiene, komfort og energieffektivitet i alle bygg

Alle bygninger har forskjellig planløsning, utforming og bruk. Uponors løsninger for energistyring, oppvarming, VVS og klimaanlegg er like forskjellige som bygningene.

Eneboligboere vil ha behagelige boforhold og sikker drikkevannsforsyning. Beboere i leilighetsbygg og hotelleiere vil ha energieffektiv byggteknologi av høy kvalitet og vedlikeholdskostnader som er så lave som mulig.

Mange tilbringer mesteparten av dagen i kontorbygg. Behagelig romtemperatur er en viktig faktor for å kunne jobbe effektivt. Uponor vet hvor viktig løsninger for oppvarming og kjøling er i denne sammenhengen.

Oppvarming, kjøling og tappevannforsyning til sportsanlegg og industribygg har lenge vært regnet som svært energikrevende og dyrt. Innenfor områder som klimateknologi og varmeløsninger har Uponor utviklet løsninger for bruk av fornybar energi eller spillvarme fra industriproduksjonsprosesser for å kutte kostnadene.

Behagelige boforhold i eneboliger

Uponor bygningsløsninger for eneboliger og villa
 • Uponors bygginstallasjoner er egnet til både nybygg og renovasjonsprosjekter
 • Jevn temperaturfordeling i hele rommet
 • Lavere energibehov takket være effektivt teknisk utstyr i bygningen.
 • Velegnet for fornybare energikilder
 • De nyeste løsningene for tappevannsdistribusjon garanterer god hygiene

Løsninger for leilighetsbygg – pålitelighet og effektivitet

 • Effektiv bygginstallasjon er en langsiktig investering
 • Bærekraftige, energieffektive løsninger
 • Hygienisk tappevannsdistribusjon
 • Riktig energistyring kan redusere primærenergibehovet med 25 prosent
 • Byggtekniske løsninger som er egnet til både nybygg og renoveringsprosjekter
Uponor bygningsløsninger for flermannsbolig

Bærekraftig teknologi for kontorbygg

Uponor bygningsløsninger for kontorbygg
 • Investeringer i forsyningsteknologi er nøkkelen til et produktivt arbeidsmiljø
 • Optimal forsyningsteknologi gjør bygningene mer attraktive, noe som igjen øker eiendommens verdi
 • Løsninger for gulvvarme/kjøling bruker overflatene i bygningskonstruksjonen
 • Minimum energiforbruk og optimal komfort med Uponors systemer for varmedistribusjon

Effektive energikonsepter og klimastyringsteknologi for industrianlegg

 • Gulvvarme- og kjøleløsninger er energieffektive
 • Konstant temperatur og relativ luftfuktighet i hele anlegget
 • Høy effektivitet og ekstremt lave vedlikeholds- og servicekostnader takket være effektive byggtekniske løsninger
 • Fleksibel bruk takket være individuelt teknisk utstyr i bygningen
 • Planlegging av teknisk utstyr fra én enkelt kilde
Uponor bygningsløsninger for industribygg

Hotellgjester kan regulere inneklimaet i sine egne rom

Uponor hotel
 • Mulig å imøtekomme behovene til ulike gjester
 • Drikkevannsystemer oppfyller de strengeste hygienestandardene til enhver tid
 • Kjøling og oppvarming kan reguleres individuelt i hvert rom døgnet rundt
 • Avansert og moderne teknologi for kjøling, oppvarming og VVS

Effektivt bygningsutstyr for sports- og fritidsanlegg

 • Tåler alle typer belastning og utgjør ingen fallfare
 • Lave installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader
 • DIN Certo-sertifisering for alle systemer og gulvkonstruksjoner
 • Kan kombineres med fornybare energikilder
Uponor Sportsanlegg

Bruk vårt tjenestetilbud:

Nedlastingssenter

Teknisk dokumentasjon om forsyningsteknologi, installasjonsinstruksjoner og mer informasjon om alle produkter.

Forhandlere og priser

Som produsent selger Uponor AS kun gjennom grossister.

Installatører i ditt område

Søk installatør i ditt distrikt.

Støtte og hjelp

Programvare, tilbud, installasjonsvideoer etc.