Menu
Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Bygningsløsninger

Kontorbygg

Arbeide i kontorbygg

Mange ansatte tilbringer mesteparten av arbeidsdagen sammen med andre i kontorbygg – det være seg på møterommet, på eget kontor eller i åpne kontorlandskap. De ønsker selvsagt å jobbe i et behagelig og produktivt innemiljø. Kontorbyggene gjenspeiler i tillegg alltid bedriftskulturen. De individuelle behovene stiller høye tekniske og designmessige krav til miljøkvaliteten. I moderne kontor- og administrasjonsbygg er målet at medarbeiderne skal ha best mulig forhold slik at de kan utføre jobben på en effektiv måte. Her spiller romforholdene – særlig temperatur og luftfuktighet – en sentral rolle.

Effektivt energikonsept for kontoret

Rent drikkevann – når som helst

Hygieniske drikkevannsinstallasjoner er ekstremt viktig i bygninger der mange mennesker samles. Det krever at rørnettverket er i perfekt hygienisk stand helt fra tilknytningspunktet til tappepunktet.

uponor office buildings productive work environment

Distribusjon av vann og varme

Effektiv måtte å holde områder snø og isfritt

Her finner du en oversikt over alle produktene til Uponor