Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Bygningsløsninger

Industribygg

Fremtiden ligger i industrien

I de neste årene kommer moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å knytte sammen industriproduksjon over hele verden. Til dette kreves det smarte og digitale sammenkoblede systemer. Mange kreative krefter arbeider allerede med fremtidige prosjekter for en bærekraftig og energisparende verden. Nettverksfunksjonalitet blir også stadig vanligere i bygninger, noe som gjør det mulig å styre det tekniske utstyret i bygningen på en mer selvstendig måte. Det reagerer automatisk på påvirkninger fra miljøet og preferansene til dem som bor i eller bruker bygget. Med vårt utvalg av innovative produkter og systemer er Uponor godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.
Uponor bygningsløsninger for industribygg

Effektivt energikonsept for industrihaller

  • Lave investerings- og driftskostnader
  • Pålitelige, velprøvde produkter
  • Best mulig arbeids- og produksjonsmiljø
  • Maksimal fleksibilitet med tanke på plassutnyttelse

Rent drikkevann – når som helst

Hygieniske drikkevannsinstallasjoner er ekstremt viktig i bygninger der mange mennesker samles. Det krever at rørnettverket er i perfekt hygienisk stand helt fra tilknytningspunktet til tappepunktet.

uponor office buildings productive work environment

Distribusjon av vann og varme

Effektiv måtte å holde områder snø og isfritt

Helsevennlig og produktiv romtemperatur

Våre energibesparende løsninger er ideelle til bruk med fornybare energikilder, og reduserer energiforbruket samt CO2-utslippene. Uponor tilbyr støtte med omfattende tjenester, som innbefatter alt fra prosjektering til idriftsettelse og andre kundetjenester.

Her finner du en oversikt over alle produktene til Uponor