Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
NASZE ZAANGAŻOWANIE W SDG

Cele zrównoważonego rozwoju 2030

Cztery cele, znaczący wkład

Nasz program środowiskowy przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030

Choć przyjmujemy wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), określiliśmy cztery podstawowe cele, do których naprawdę możemy się przyczynić i dokonać faktycznych zmian: czysta woda i warunki sanitarne, godna praca i wzrost gospodarczy, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania na rzecz klimatu.

Oszczędzanie wody

 • Ochrona zasobów wodnych
 • Redukcja śladu wodnego
 • Zwiększenie wykorzystania wtórnych źródeł wody
 • Stworzenie oszczędzającego wodę łańcucha wartości
 • Opracowanie rozwiązań zapewniających najwyższy poziom jakości wody

Docenianie ludzi

 • Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników
 • Promowanie różnorodności i integracji
 • Zwiększenie przejrzystości w łańcuchu dostaw
 • Zapewnianie wzrostu i stabilnych wyników finansowych

Ochrona i ponowne wykorzystanie zasobów

 • Przejście na gospodarkę obiegową
 • Wyznaczanie standardów w branży w dziedzinie przechodzenia na surowce odnawialne, oparte na odpadach i pochodzące z recyklingu
 • Pełna przejrzystość w zakresie oddziaływania naszych produktów na środowisko

Działania na rzecz klimatu

 • Zaangażowanie w ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5ºC
 • Systematyczne zmniejszanie emisji z naszej działalności i dążenie do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
 • Opracowanie rozwiązań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych przez naszych klientów

Wkład firmy Uponor w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030

Nasza wiodąca rola na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości

Nasza droga w kierunku neutralności węglowej

Śledzimy i systematycznie ograniczamy emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, a także jasno wytyczamy ścieżkę i kamienie milowe.

Cele zrównoważonego rozwoju 2030

Jesteśmy zaangażowani w realizację celów rozwojowych ONZ i zidentyfikowaliśmy cztery z nich, które mają znaczący wpływ.