Menu
Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 
Zobowiązania Uponor

Nasza droga do neutralności węglowej

Zdefiniowane obszary poprawy

Nieustannie pracujemy nad redukcją emisji

Nasz cel jest jasny: w Uponor kompleksowo monitorujemy i ograniczamy emisje gazów cieplarnianych (GHG), aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Kamieniem milowym, do którego dążymy, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z własnej działalności o 70% (Zakres 1 i 2) oraz o 20% z naszego łańcucha dostaw (Zakres 3) do 2027 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2019. Poprzez nasze działania i zobowiązania chcemy nie tylko pokazać poziom naszych aspiracji, ale także zachęcić innych do działania.

Na naszej drodze do redukcji emisji dwutlenku węgla korzystamy ze wsparcia inicjatywy Science Based Targets

Jako zwolennicy zobowiązania ONZ Global Compact Business Ambition, dążącego do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, na naszej drodze do zerowej emisji netto stosujemy oparte na naukowych podstawach cele redukcji emisji. Na początku 2021 roku byliśmy pierwszą firmą z naszej branży, która otrzymała zweryfikowane zatwierdzenie inicjatywy Science Based Targets dla naszych celów redukcji emisji o 1,5°C.

Wspomniane cele wynoszą 46% w zakresie 1 i 2 oraz 14% w zakresie 3 do 2030 roku. Zachęceni naszymi wynikami z ostatnich lat wyznaczyliśmy jeszcze bardziej ambitne cele i jesteśmy w trakcie uzyskiwania zewnętrznej weryfikacji również dla nich.

Podejmujemy aktywne działania w różnych obszarach, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko

Nasza wiodąca rola na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości

Nasza droga w kierunku neutralności węglowej

Śledzimy i systematycznie ograniczamy nasze emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, a także jasno wytyczyliśmy ścieżkę i kamienie milowe.