Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Wojna w Ukrainie a sektor budowlany: analiza perspektyw i możliwości

W kontekście nadal trwającego konfliktu na wielu frontach, istnieje znaczne oczekiwanie zarówno ze strony Ukraińców, jak i obserwatorów, co do możliwości zakończenia konfliktu. Mimo że branża budowlana doświadczyła poważnych negatywnych skutków wojny, przedsiębiorcy lokalni i zagraniczni optymistycznie patrzą w przyszłość, zakładając szybkie i pozytywne rozwiązanie obecnej sytuacji. Odbudowa kraju stwarza im szansę na umocnienie swojej pozycji biznesowej, rozwój działalności oraz wykorzystanie nowych obszarów, takich jak zielone budownictwo, które jest ważnym aspektem rozwoju tego kraju.

Chociaż biznes nadal adaptuje się do nowych warunków, coraz bardziej realne staje się stopniowe odmrażanie gospodarki i powrót wielu jednostek do pracy. Obecnie, bez wątpienia, to zachodnia Ukraina obserwuje znaczny wzrost zainteresowania po stronie lokalnych przedsiębiorców. Po rozpoczęciu wojny, większość firm przeniosła swoje działania do obwodów lwowskiego, zakarpackiego, czerniowieckiego czy iwano-frankowskiego. Relokacja umożliwiła zachowanie ciągłości w działaniu wielu małych i średnich firm, a to przełożyło się na wzrost cen nieruchomości na tych terytoriach nawet o 30%. Jednak to nadal jest szansa dla wielu jednostek na rozwój, poprawę sytuacji gospodarczej w kraju między innymi poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i rynku zbytu, szczególnie na tych obszarach, które są bezpieczne i najmniej doświadczone wojną.

Perspektywy branży budowlanej w czasach zmian

Spadek aktywności wielu przedsiębiorstw w wyniku wojny był nieunikniony. Utrudnienia w transporcie, brak surowców, niedobór siły roboczej czy brak popytu to tylko niektóre konsekwencje, z którymi obecnie mierzy się gospodarka ukraińska. Chociaż znaczna część firm przyznaje się do zmniejszenia wielkości produkcji i sprzedaży, jednocześnie, według najnowszego raportu Banku Narodowego, prawie 76% podmiotów zamierza rozszerzyć swoją działalność w 2023 roku o nowe kierunki w Ukrainie, a także rozpocząć ekspansję zagraniczną. Niestety tego samego nie można powiedzieć o nowym budownictwie wielorodzinnym, którego wartość dramatycznie spada. Niepewna sytuacja sprawia, że deweloperzy odkładają większość inwestycji w czasie, a to z kolei przekłada się na kryzysy w innych branżach. Pomimo tego, w szybkim tempie rozwija się rynek budynków modułowych, a wiele obiektów jest odbudowywanych i odrestaurowywanych. To daje szansę wielu producentom i usługodawcom na rozwój i wzrost produkcji.

Domy modułowe to rozwiązania szczególnie przeznaczone dla osób i rodzin, które w wyniku wojny utraciły swoje domy. Powstawanie takich obiektów jest finansowane przez rząd oraz wspierane programami prywatnymi i funduszami charytatywnymi. W związku z kryzysem energetycznym, który dotknął nasz region, wielu mieszkańców musiało znaleźć rozwiązania, które zapewnią ciepło i energię, niezależnie od państwowej infrastruktury. Takie działania doprowadzają do rozwoju innowacji, szczególnie tych związanych z energią odnawialną. Zauważamy znaczny wzrost zainteresowania sektorem energooszczędnych rozwiązań oraz aktywne wspieranie idei energooszczędności i zrównoważonych budynków. Jako producent systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, instalacji wodnych oraz sieci preizolowanych wiemy, jak ważne jest przy odbudowie świadome i odpowiedzialne podejście. Chociaż nadal czekamy na rozwój sytuacji, ważne, żebyśmy byli gotowi na intensywną odbudowę i rozbudowę – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Oleksandr Dobrovolskyi, Dyrektor Zarządzający jednostką Uponor w Ukrainie.

Zielone budownictwo to trend, który nie tylko globalnie wkracza do branży. Pomimo trudnej sytuacji, wielu Ukraińców świadomie i odpowiedzialnie podchodzi do renowacji swoich domów, inwestując w nowoczesne źródła ciepła, niezależne od aktualnej kondycji infrastruktury krajowej.

Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego ogrzewania płaszczyznowego, które doskonale współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, a także dostarczanie bezpiecznej wody pitnej mogą przyczynić się do rozwoju koncepcji zielonego budownictwa w Ukrainie – nie tylko tworząc schronienie, ale także mogą być wykorzystywane do budowy nowoczesnych i przyjaznych środowisku domów i budynków po zakończeniu wojny. Po rozpoczęciu konfliktu, jak wiele innych firm zakończyliśmy nasze działania biznesowe w Rosji. Elastycznie dopasowaliśmy nasz biznes do aktualnej sytuacji w Ukrainie, wspierając i relokując naszych pracowników i ich rodziny. Po zakończeniu działań wojennych chcielibyśmy wziąć udział w odbudowie, szczególnie pochylając się nad trendem zielonego budownictwa, z którym wielu mieszkańców tego kraju się identyfikuje, zauważając, że jest to gwarancja niezależności oraz bezpieczeństwo przyszłych pokoleń – dodaje Jacek A. Dobrowolski, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu Europy Wschodniej w Uponor.

Choć odbudowa w warunkach ciągle trwającej wojny jest nie lada wyzwaniem, a wiele aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z wypłatami odszkodowań za zniszczenia jest nadal nieokreślona, wielu mieszkańców decyduje się na renowację we własnym zakresie. Często z pomocą władz lokalnych, przedsiębiorców czy inwestorów prywatnych przywracana jest infrastruktura i budynki użyteczności publicznej, a także domy i osiedla.

Nowe impulsy inwestycyjne dla branży budowlanej

Pomimo mobilizacji, wielu inwestorów mierzy się z utrudnieniami w dostawach produktów czy niedoborem siły roboczej, to przekłada się na wyższe koszty produkcji i usług. Jednak na mapie nadal pojawiają się kolejne nowe lub odbudowane obiekty, dające wiele miejsc pracy i nowe perspektywy.

Wielu dystrybutorów, z którymi mieliśmy okazję współpracować przed wojną, nadal utrzymuje swoje działalności. Obecnie stawiamy na maksymalną elastyczność i dostosowujemy się do potrzeb naszych partnerów biznesowych. Przechodzimy na planowanie krótkoterminowe oraz aktualizujemy zasady współpracy. Jeżeli chodzi o samą branżę instalacyjną, to na podstawie naszych obserwacji około 30% instalatorów zaangażowanych jest w działania wojenne. To znacząco uszczupla dostępność usług. Znając te ograniczenia, staramy się wspierać kluczowych na rynku graczy oraz partnerów biznesowych, przekazujemy potrzebne know-how, kształcąc młodych oraz pozostałych chętnych, a także aktywnie współpracujemy z zagranicznymi rynkami, zapewniając wsparcie projektowe naszym klientom. Od początku roku udało nam się zrealizować kilka kluczowych inwestycji, jak między innymi system topnienia śniegu i lodu dla dwóch boisk piłkarskich, gdzie użyliśmy ponad 70 km rur Uponor czy modernizacja hotelu Hyatt w Kijowie, a także budowa instalacji wodnej i ogrzewania w hotelu Radisson – dodaje Oleksandr Dobrovolskyi.

Chociaż trudno rozmawiać o biznesie podczas trwającej wojny, wielu ukraińskich i zagranicznych przedsiębiorców wierzy, że to właśnie ponowne napędzenie gospodarki, inwestycje i renowacje, więcej miejsc pracy czy dodatkowe możliwości mogą mieć duże znaczenie dla rozwoju sytuacji.

Przeczytaj pozostałe aktualności!

GF Uponor zmienia się w GF Building Flow Solutions

Dywizja - powstała w wyniku przejęcia firmy Uponor pod koniec ubiegłego roku, a także segmentu technologii budowlanych GF Piping Systems - jest zaangażowana w poszukiwanie nowych sposobów oszczędzania, zarządzania i odpowiedzialnego dostarczania wody. Nowa nazwa podkreśla koncentrację dywizji na budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych, podczas gdy GF Piping Systems pozostaje wiodącym dostawcą w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych.

Uponor inwestuje w Polsce

Jako Uponor, lider w branży zaawansowanych systemów instalacyjnych i ogrzewania podłogowego, jesteśmy podekscytowani, mogąc podzielić się z Wami naszym ambitnym planem. Postanowiliśmy połączyć nasze cztery funkcjonujące obecnie zakłady w Świebodzicach w jedno nowoczesne centrum produkcyjne. Ta decyzja jest odzwierciedleniem naszego głębokiego zaangażowania w efektywność, wysoką jakość i zrównoważony rozwój.

System Uponor Uni Pipe

System Uponor Uni Pipe - mądry wybór dla tych, którzy wymagają tylko tego, co najlepsze. Dzięki swojej niezrównanej trwałości i funkcjom, system ten został zaprojektowany tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki, zapewniając maksymalną ochronę instalacji

Wirtualne Osiedle Uponor

Nowe Wirtualne Osiedle Uponor to cyfrowa platforma prezentująca produkty i rozwiązania Uponor z zakresu hydrauliki, ogrzewania i chłodzenia. Użytkownicy mogą go zwiedzać w 3D, oglądać filmy, pobierać broszury, wyszukiwać referencje i kontaktować się z ekspertami Uponor.