UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Ecoflex domové pripojovacie koleno Single 75x6,8/140

Uponor Ecoflex domové pripojovacie koleno Single 75x6,8/140

Uponor Ecoflex domové pripojovacie koleno Single 75x6,8/140
Obj. č.1118767

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Dĺžka (l)900 mm
Dĺžka (l1)200 mm
Dĺžka (l2)1200 mm
Dĺžka (l3)200 mm
Množstvo balenia 11

Dokumenty

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)