Menu
UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Riešenia pre budovy

Priemyselné budovy

Budúcnosť je v priemysle

Celosvetová priemyselná výroba sa v najbližších rokoch prepojí s modernými informačnými a komunikačnými technológiami. To si bude vyžadovať spojenie inteligentných a digitálnych systémov. Mnoho tvorivých myslí už pracuje na budúcich projektoch pre udržateľný, úsporný svet. Čoraz častejšie sa v budovách vyhotovujú siete, ktoré dokážu samostatne kontrolovať svoje technické vybavenie. Automaticky reagujú na vplyvy prostredia a preferencie obyvateľov budovy. Spoločnosť Uponor je dobre pripravená na uspokojenie budúcich potrieb vďaka svojmu portfóliu inovatívnych produktov a systémov.
uponor stavebné riešenia priemyselné budovy

Efektívne energetické koncepcie pre budovy halového typu

  • Nízke investičné a prevádzkové náklady
  • Spoľahlivé a osvedčené produkty
  • Najlepšia možné pracovné a výrobné prostredie
  • Maximálna flexibilita využitia priestoru

Vždy čistá pitná voda

Hygienické zariadenia pitnej vody sú životne dôležité v budovách, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Vyžaduje si to dokonalý hygienický stav vodovodného potrubia od miesta odberu po jednotlivé miestne odbery.

uponor priemyselné budovy pracovné prostredie

Riešenia spoločnosti Uponor pre priemyselné budovy

Riešenia spoločnosti Uponor spĺňajú všetky požiadavky efektívnej technológie v budovách, špeciálne pre konkrétne požiadavky priemyselných budov. Rozsah služieb pokrýva všetky fázy projektu, od úvodnej štúdie uskutočniteľnosti po zákaznícky servis. V prehľade sú uvedené najdôležitejšie témy pre priemyselné budovy.

Riešenia spoločnosti Uponor pre priemyselné budovy

Všetky systémové riešenia pre ostatné typy budov nájdete tu: