Menu
Uponor, s.r.o.
Kvalita vody začína správnym návrhom

Kvalita vody

Hygiena a kvalita pitnej vody v rozvodoch vody je našou zodpovednosťou

Hygiena je veda o ochrane pred chorobami, baktériami legionella a ochrane a upevňovaní zdravia. Hygiena pitnej vody znamená bezpečnú vodu z vodovodu, ktorá nepredstavuje žiadne významné riziko pre zdravie počas celej životnosti spotreby, ako je definované v pokynoch.

Pitná voda je najdôležitejším prvkom života. Zaistenie toho, že zostane v hygienicky bezchybnom stave (kvalita vody) – v celom rozsahu od hlavného rozvodu až po výtokové miesto – je našou zodpovednosťou, preto podporujeme projektantov, inštalatérov a správcovské spoločnosti.

Uponor – kontrola hygieny (Uponor – hygienická logika) je systém distribúcie pitnej vody, ktorý zabezpečí jej vynikajúce vlastnosti z hľadiska hygieny – decentralizovanou prípravou teplej vody systémom “okruhovej” inštalácie a s tým spojené automatické prepláchnutie potrubia, aby sa eliminovala stagnácia vody.

Kvalita pitnej vody - kľúčové pravidlá na zabezpečenie dobrej kvality pitnej vody

Aby sa zabránilo tvorbe biofilmu, je potrebné navrhnúť čo možno najkratšie trasy rozvodov pitnej vody. S bytovými stanicami tepla je príprava teplej vody riešená okamžite podľa požiadavky.

Logika hygieny Uponor - horúca voda

Studená voda by mala mať menej ako 25 °C.
Teplá voda by mala mať viacej ako 55 °C.
Technológia a konštrukčné metódy potrubia Uponor pomáhajú udržiavať teplotu vody pod 25 °C a zabraňujú zahrievaniu v prívodnom potrubí studenej vody.
Hygiena pitnej vody, návrhovanie – udržujte správnu teplotu

Inštalácie zásobovania pitnou vodou sa musia plánovať tak, aby sa zabezpečila dostatočná výmena vody každých 72 hodín/minimálne každých 7 dní. Okruhové inštalácie Uponor a automatické preplachovacie jednotky pomáhajú udržiavať prúdenie vody a neustále zabraňujú vzniku stagnácie.

Navrhovanie hygieny pitnej vody – voda musí cirkulovať

Čo je Legionárska choroba (Legionelóza)?

Vedeli ste, že tento rok spôsobia ochorenia súvisiace s vodou viac ako 656 097 úmrtí? Hoci väčšinu prípadov mnohí odborníci riadne nenahlásia, najnebezpečnejšou infekciou súvisiacou s vodou je legionárska choroba. Túto chorobu spôsobuje množenie nebezpečných baktérií Legionella v kontaminovanej vode. Úmrtnosť sa u infikovaných pacientov pohybuje v rozsahu od 10 % do 15 %. Zistite viac:

Kvalita vody a smernica EÚ o ochrane pitnej vody

Čo to znamená pre Vaše rozvody pitnej vody?

Európska únia má za sebou dlhú históriu politiky v oblasti pitnej vody, ktorá zaručuje, že voda určená na ľudskú spotrebu sa môže bezpečne konzumovať na celom kontinente. Teraz EÚ sprísnila smernicu o pitnej vode s cieľom zlepšiť prístup k vode pre všetkých, vylepšiť hygienické normy pre pitnú vodu a zvýšiť transparentnosť pre všetkých spotrebiteľov. Kvalita pitnej vody musí byť preto kontrolovaná normami založenými na najnovších vedeckých poznatkoch a mala by sa účinne a efektívne monitorovať. Spotrebitelia v celej EÚ by okrem toho mali dostať primerané, včasné a náležité informácie o svojej hygiene pitnej vody.

EU directive

Hygiena pitnej vody od návrhu, inštalácie až po monitorovanie

Poskytneme vám podrobné znalosti o dodržiavaní právnych noriem týkajúcich sa pitnej vody, ponúkame vám podporu služby návrhu pre HSE a BIM a pozývame vás na školenia o systémoch pitnej vody v akadémii Uponor.

Kvalita vody - zistite viac informácií o hygiene pitnej vody v brožúrach

Systém Uponor riadenie hygieny

Systém Uponor riadenie hygieny

Správa nezávislého certifikovaného odborníka na hygienu pitnej vody (v anglickom jazyku).

PDF 3 MB
Uponor riadenie hygieny

Uponor riadenie hygieny

Marketingová brožúra (v anglickom jazyku).

PDF 1 MB
Uponor riadenie hygieny - referencie Leitradlofts

Uponor riadenie hygieny - referencie Leitradlofts

Referencie použitia Uponor systému (v anglickom jazyku).

PDF 3 MB