UPONOR

Podpora zabezpečenia dostatku vody v Indii

Nedostatok vody je problémom, ktorému dodnes čelia mnohé kmeňové komunity v Indii. Preto spoločnosť Uponor spojila sily s indickou nadáciou Raah, aby spoločne pomohli zabezpečiť neustály prístup k čistej vode vo vidieckych dedinách, ktoré trpia nedostatkom vody. Spoločný projekt Malhar podporuje udržateľnosť vody prostredníctvom výstavby a opravy kontrolných priehrad, studní a vrtných studní v regióne Maháráštra.

„Problémy s bezpečnosťou vody sú život ohrozujúce. Preto v spoločnosti Uponor kladieme dôraz na dôležitosť čistej vody a správnu hygienu pre každého a všade. Teší nás, že podporujeme takú dôležitú vec."

Dr. Karsten Hoppe (Prezident Building Solutions Europe v spoločnosti Uponor)

Nedostatok vody v regióne Maháráštra

Oblasť Maháráštra v Indii má jedny z najvyšších zrážok v krajine.

Pre hornatý charakter krajiny však táto voda bez štruktúr na jej akumuláciu takmer okamžite odteká preč. To má za následok problémy so zabezpečením vody pre miestnych obyvateľov väčšinu roka mimo monzúnového obdobia.

Konzistentný prístup k pitnej vode v chudobných a suchých oblastiach Indie má zásadný sociálny vplyv a mení kvalitu života miestnych obyvateľov.

2 miliardy ľudí

50 a 100 litrov vody denne

907,5 milióna litrov ročne

2 miliardy ľudí na celom svete nemajú stály prístup k čistej pitnej vode.

Na pitie, osobnú a domácu hygienu, pranie a prípravu jedla potrebuje každý človek 50 až 100 litrov vody denne. Ľudia s nedostatkom vody majú prístup len k 5 litrom za deň.

Úsilie Raah Foundation viedlo k celkovej vodnej kapacite 907,5 milióna litrov ročne v 95 rôznych dedinách..

Raah nadácia

Nadácia Raah si kladie za cieľ zlepšiť životy indických dedín predefinovaním a presmerovaním využívania vody. Nadácia Raah spolupracuje s miestnymi obyvateľmi a zveruje im zodpovednosť za riadenie využívania vody a dlhodobé udržiavanie štruktúr. Úsilie mimovládnej organizácie so sídlom v Bombaji sa už od svojho založenia v roku 2011 prejavilo veľkým sociálnym dopadom a zabezpečením dostatku vody pre 30 000 ľudí.

Práca nadácie Raah preberá sociálnu zodpovednosť a umožňuje kmeňovým komunitám žiť vo svojich dedinách bez toho, aby museli migrovať do miest kvôli nedostatku vody.

„Zabezpečiť vodu v týchto dedinách je jediná udržateľná cesta vpred. Sme poctení štedrosťou spoločnosti Uponor a ceníme si podporu v zmene životov tých, ktorých postihol nedostatok vody.”

Dr. Sarika Kulkarni (zakladateľka Raah Foundation)

Záleží nám na udržateľnosti vody

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia.

Ciele udržateľného rozvoja

Sme odhodlaní dosiahnuť ciele rozvoja OSN a pre zmysluplný vplyv sme si určili štyri z nich.

Smerovanie k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v rámci nášho hodnotového reťazca a určili sme jasný smer a míľniky budúcnosti.