UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

NÁŠ VPLYV PRE VAŠU BUDOVU

Udržateľné riešenia

Naše produkty vám pomôžu vytvárať udržateľné budovy.

Našim zákazníkom poskytujeme integrované riešenia, ktoré majú najlepší vplyv na životné prostredie

Snažíme sa navrhovať riešenie s transparentnou uhlíkovou stopou a nízkym prevádzkovým dopadom na životné prostredie, aby sme našich zákazníkov podporili pri prechode na udržateľnú prevádzku. Udržateľné riešenie pre nás znamená tiež dlhú životnosť, dokonalú odolnosť a najvyššiu kvalitu produktov, čo všetko našim zákazníkom pomáha dosiahnuť ich ciele v oblasti životného prostredia. Okrem toho majú všetky naše výskumné a vývojové projekty zakotvené ciele udržateľnosti.

 

Riešenia smerujúce k čistej nule

Ekologické vyhlásenia o výrobkoch (EPD)

Udržateľnosť ide ruka v ruke s transparentnosťou a my chceme byť pre našich zákazníkov plne transparentní, čo sa týka vplyvu našich produktov na životné prostredie.
 
  • EPD sú založené na výpočtoch hodnotenia životného cyklu produktu
  • EPD nám pomáhajú optimalizovať našu výrobu a dodávateľský reťazec, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti ochrany životného prostredia
  • Pomocou EPD môžete vyhodnocovať a optimalizovať uhlíkovú stopu budov výberom najudržateľnejších riešení
  • Naším cieľom je do roku 2027 pokryť 90 % nášho produktového portfólia pomocou EPD pre konkrétne produkty a celé portfólio produktov najneskôr do roku 2030
Omnitower frankfurt reference

Príprava našich zákazníkov na úspech v oblasti udržateľnosti

Budovy majú zásadný priamy aj nepriamy vplyv na životné prostredie aj na naše zdravie a pohodu – od svojej výstavby až po obývanie a demoláciu. Naše stavebné riešenia získali uznanie tým, že našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť najvyššiu úroveň systémov hodnotenia ekologických budov, ako je napr. LEED, ktorý identifikuje zdravý dizajn budov a ekologické riešenia výstavby, prevádzky a údržby.

Referenčné údaje s trvalo udržateľným riešeniami spoločnostiUponor, ktoré ostatným ukazujú smer

Ako smerujeme k udržateľnejšej budúcnosti

Naša cesta k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v rámci nášho hodnotového reťazca a určili sme jasný smer a míľniky budúcnosti.

Ciele udržateľného rozvoja

Sme odhodlaní dosiahnuť ciele rozvoja OSN a pre zmysluplný vplyv sme si určili štyri z nich.

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia.