UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Úplná transparentnosť produktu

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD alebo Environmental product declarations)

Vytvárame priestor pre lepšiu transparentnosť produktov

Naši zákazníci po celom svete hľadajú spôsoby, ako pozitívne ovplyvniť svoj vplyv na životné prostredie. Aby sme však dosiahli skutočné zlepšenie smerom k udržateľnejšiemu stavebnému priemyslu, je potrebná transparentnosť produktov. V spoločnosti Uponor pokrokovo kladieme dôraz na vývoj poskytovaním environmentálnych vyhlásení o produktoch (EPD). Tie umožňujú najmä projektantom a architektom vypočítať dopady stavebných projektov a voľbou najudržateľnejšieho riešenia znížiť v budovách stopu CO2.
Environmentálne prehlásenie o produkte (EPD) využíva hodnotenie životného cyklu (LCA) na komplexné vyhodnotenie vplyvu prokuktu na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Čo sú to ekologické vyhlásenia o produktoch (EPD)?

 • Ekologické vyhlásenia o produktoch alebo environmentálne vyhlásenia o produktoch (EPD) sú oficiálne vyhlásenia.
 • Obsahujú komplexné informácie o vplyve našich produktov na životné prostredie.
 • Ekologické vyhlásenia o produktoch alebo environmentálne vyhlásenia o produktoch (EPD) obsahujú podrobnosti o spotrebe surovín a energií výrobku, produkcii odpadu a emisiách do ovzdušia, pôdy a vody počas jeho životného cyklu.
 • Riadia sa prísne stanovenou metodikou, normami radu ISO 14025, a sú validované ako oficiálny dokument treťou stranou.
 • Ekologické vyhlásenia o produktoch alebo environmentálne vyhlásenia o produktoch (EPD) sú založené na výpočtoch hodnotenia životného cyklu produktu.

Výhody

 • Ekologické vyhlásenia o produktoch alebo environmentálne vyhlásenia o produktoch (EPD) prispievajú k lepšej transparentnosti a vysledovateľnosti výrobkov v stavebníctve.
 • Umožňujú porovnanie medzi produktmi, ktoré plnia rovnakú funkciu.
 • Spoločnosti a naši zákazníci môžu ovplyvniť stopu CO2 v budovách a projektoch výberom tých najudržateľnejších riešení.
 • Ekologické vyhlásenia o produktoch alebo environmentálne vyhlásenia o produktoch (EPD) nám pomáhajú neustále kontrolovať a znižovať dopad našej vlastnej výroby a dodávateľských reťazcov na životné prostredie.

Naše ciele

 • Naším cieľom je do roku 2027 pokryť 90 % nášho portfólia produktov ekologickými vyhláseniami o produktoch alebo environmentálnymi vyhláseniami o produktoch (EPD).
 • Máme ambíciu najneskôr do roku 2030 pokryť celý sortiment.

Smerovanie k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v rámci nášho hodnotového reťazca a určili sme jasný smer a míľniky budúcnosti.

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia.