UPONOR
Náš záväzok

Naša cesta k uhlíkovej neutralite

Naše stanovené oblasti na zlepšovanie.

Neúnavná práca na znižovaní emisií

Náš cieľ je jasný: V spoločnosti Uponor komplexne sledujeme a znižujeme naše emisie skleníkových plynov, aby sme dosiahli uhlíkovo neutrálnu prevádzku. Náš míľnik je snaha o zníženie emisií skleníkových plynov z našej vlastnej prevádzky o 70 % (rozsah 1 a 2) a o 20 % z nášho dodávateľského reťazca (rozsah 3) do roku 2027 (v porovnaní s referenčným rokom 2019). Našimi činmi a záväzkami chceme nielen poukázať na naše ambície, ale aj povzbudiť ostatných, aby konali podobne.

Na našej ceste k znižovaniu emisií uhlíka využívame iniciatívu Science Based Targets

Ako zástancovia záväzku Global Compact Business Ambition pod záštitou OSN na obmedzenie globálneho nárastu teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi obdobiami využívame na našej ceste k čistým nulovým emisiám vedecky podložené fakty znižovania emisií. Začiatkom roku 2021 sme ako prvá spoločnosť z nášho odvetvia získali overený súhlas od iniciatívy Science Based Targets za naše ciele zníženia a udržania nárastu teploty na úrovni 1,5 °C.

Uvedené ciele sú 46 % v rozsahu 1 a 2 a 14 % v rozsahu 3 do roku 2030. Povzbudení našimi výsledkami za posledné roky sme si stanovili ešte ambicióznejšie ciele a v súčasnosti sa snažíme získať externé overenia aj pre tieto ciele.

Zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré sa rovná najazdeniu 80 miliónov kilometrov novým automobilom

V roku 2021 sme pokračovali v našej misii s cieľom splniť naše ambiciózne ciele a znížiť naše emisie CO2 rozsahu 1 a 2 takmer o 10 000 ton – alebo o viac ako 45 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Toto množstvo je porovnateľné s najazdením 80 miliónov kilometrov novým automobilom (<2019) v EÚ.

Značná časť znížení pochádza z nášho záväzku používať v prevádzkach certifikovanú zelenú elektrinu, ale dosiahli sme významný pokrok v mnohých oblastiach, vďaka čomu sme sa dostali tam, kde sme dnes.
Greenhouse gas emissions GHG

Aktívne sme sa chopili tejto úlohy v rôznych oblastiach, aby sme znížili náš vplyv na životné prostredie

Ako smerujeme k udržateľnejšej budúcnosti

Naša cesta k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v rámci nášho hodnotového reťazca a určili sme jasný smer a míľniky budúcnosti.

Ciele udržateľného rozvoja

Sme odhodlaní dosiahnuť ciele rozvoja OSN a pre zmysluplný vplyv sme si určili štyri z nich.

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia.