Menu
Uponor, s.r.o.
Berieme našu zodpovednosť vážne

Agenda ochrany životného prostredia spoločnosti Uponor

Podpora udržateľnej zmeny

Revízia a zníženie nášho dopadu na životné prostredie

Klimatické zmeny a nedostatok zdrojov sú v stavebníctve pálčivými témami. Zastavané prostredie je náročné na zdroje a je napríklad zodpovedné za takmer 40 % celosvetových emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou.

Pôsobíme v odvetví so silným vplyvom na udržateľný život a chceme prispieť k udržateľnejšej budúcnosti tým, že budeme určovať nové štandardy a pôjdeme príkladom. V spoločnosti Uponor máme dlhodobý záväzok k udržateľnosti a naším cieľom je stať sa uznávaným lídrom v oblasti riešení udržateľnej výstavby a infraštruktúry. Naše portfólio produktov, služieb a riešení je vytvorené tak, aby reagovalo na zmeny a výzvy nadchádzajúcich desaťročí.
 

Naše záväzky v oblasti životného prostredia

* Referenčný rok 2019
 
 

Emisie skleníkových plynov
(Rozsah 1 a 2) do roku 2027*

Emisie skleníkových plynov
(Rozsah 3) do roku 2027*

 

-75%

-20%

Energetická náročnosť
do roku 2027*

Podiel certifikovanej zelenej
elektriny do roku 2025

Recyklovaný odpad
do roku 2027

-15%

100%

100%


 

Najdôležitejšie udalosti z oblasti životného prostredia od roku 2022

* V porovnaní s rokom 2021
** pozrite si Uponor – prehľad udržateľnosti 2022
 
 

 Emisie skleníkových plynov
 (Rozsah 1 a 2)*

Podiel zelenej
elektriny

 

-45 %

98%

Energetická náročnosť**

Náročnosť na vodu**

Recyklovaný odpad

-17%

-5 %

83%


 
Uponor – prehľad udržateľnosti 2022

Uponor – prehľad udržateľnosti 2022

Uponor Sustainability Review podrobne popisuje ambície, prácu a úspechy v oblasti udržateľnosti počas roka.

PDF 12 MB

Ako smerujeme k udržateľnejšej budúcnosti

Smerovanie k uhlíkovej neutralite

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v rámci nášho hodnotového reťazca a určili sme jasný smer a míľniky budúcnosti.

Ciele udržateľného rozvoja

Sme odhodlaní dosiahnuť ciele rozvoja OSN a pre zmysluplný vplyv sme si určili štyri z nich.

Udržateľné riešenia

Ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosiahnuť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia.