UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 16

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 16

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 16
Obj. č.1070621

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS045313916
Item no LVI1720795
Item no NRF5114543
Dĺžka (l)27 mm
Dĺžka (l1)7 mm
Dĺžka (l2)20 mm
Packaging Quantity PL140
Packaging Quantity PL3160
Packaging Quantity PL415360

Dokumenty

Správa o montáži
116 B1120119

Správa o montáži MLC leak test report TW water (1120119)

Správa o montáži
127 B1120120

Správa o montáži MLC flushing protocol TW water (1120120)

Správa o montáži
110 B1120118

Správa o montáži MLC leak test report TW air-gas (1120118)

Osvedčenie o schválení
92 B1030842

Uponor CER MLC SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0186 SK SK (1030842)