UPONOR

Uponor Thermatop M 2550x277mm

Uponor Thermatop M 2550x277mm

Uponor Thermatop M 2550x277mm
Obj. č.1090937
Množstvo

Technické informácie

Množstvo položky 110
Množstvo položky 2200
Položka (merná jednotka)ks
Osová vzdialenosť24 mm
Osová vzdialenosť 128 mm
Plocha (m²)0,71 m²
Výkon chladenia65 W/m²
Výkon vykurovania103 W/m²
Dĺžka (l)277 mm
Dĺžka (l1)17 mm
Hrúbka steny 347 mm
Z-rozmery b2550 mm