UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Vario kontrola tlaku compact G1 - G1

Uponor Vario kontrola tlaku compact G1 - G1

Uponor Vario kontrola tlaku compact G1 - G1
Obj. č.1137437

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)set
Item no VVS401962508
Dĺžka (l1)68 mm
Dĺžka (l2)NaN mm
Z-rozmery hNaN mm
Z-rozmery z2NaN mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 4192

Dokumenty

Montážny návod
459 B1137614

Montážny návod Vario differential pressure control (1137614)