UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Wipex prechod PN10 90x12,3-G3

Uponor Wipex prechod PN10 90x12,3-G3

Uponor Wipex prechod PN10 90x12,3-G3
Obj. č.1018343

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS087883190
Item no LVI1932182
Item no NRF8360677
Dĺžka (l)105 mm
Dĺžka (l1)24 mm
Dĺžka (l2)59 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 34

Dokumenty

Správa o montáži
143 B1133498

Správa o montáži Ecoflex pressure test heating (1133498)

Správa o montáži
153 B1133510

Správa o montáži Ecoflex pressure test water pipes (1133510)

Technical information
11 KB1120217

Technické informácie Ecoflex piping systems (1120217)

Osvedčenie o schválení
613 B1030698

Uponor CER Combi Pipe SYS MECH VUSAPL SK06-ZSV-0166 SK (1030698)