UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Zúčastnili sme sa konferencie

Zúčastnili sme sa

Zástupcovia spoločnosti Uponor sa pravidelne zúčastňujú konferencií, aby ste vždy mali aktuálne informácie.
​Tohtoročná 10. medzinárodná konferencia „Správa budov 2021“ bola preložená z dôvodu pandémie Covid 19 z apríla 2021 na september a konala sa nakoniec v termíne  9. – 10. septembra 2021 v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** .

Konferencie „Správa budov 2021“ sa zúčastnilo 254 účastníkov prevažne zo správcovských spoločností. Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické osoby, zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, pracovníci štátnej správy, s agendou správy budov a pod. Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia společnosti Uponor.
Späť na novinky