Uponor
Fallstudie

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 i Kungälv, Kungälv, Sweden

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 i Kungälv

Projektfakta

Kungälv, Sweden
Kommunal mark
Spillvattensystem
Färdigställt: 2010

Uponors roll

800 m
Gamla slitna, ibland rentav miljö och hälsovådliga enskilda avlopp ut mot kusten i Kungälvs kommun kan äntligen koppla upp sig mot kommunalt vatten och avlopp. Med nya ledningar och pumpstationer på sträckan Kärna-Ytterby når rent vatten och effektivt avlopp långt ut i kommunen. Ett stort projekt som ska fortsätta längs kustzonen.

Bakgrund
I minst 20 års tid har avloppshanteringen ställt till problem i Kärna i Kungälvs kommun. Antalet bristfälliga enskilda avlopp har bara ökat samtidigt som beslutsfattarna inte kunnat komma överens om en lösning. Skulle man riva det gamla reningsverket och bygga ett nytt eller satsa på överföringsledningar och koppla ihop Kärna med centralorten och det regionala reningsverket? Nu är beslutet äntligen fattat och sedan i mars 2009 är arbetet med att koppla ihop Kärnas avlopp med Ryaverket i Göteborg i full gång. Projektet som är en del i att få ut fungerande VA längs kustzonen är beställt av Kungälvs kommun. Projekteringen gjordes av Nor Consult medan kommunen hållit i all byggledning. Entreprenör är Svevia och en stor del av materialet kommer från Uponor.

Lösning
Det är samhället Kärna som ska kopplas ihop med det regionala reningsverket Ryaverket i Göteborg. Vägen dit går över Ytterby, under älven och över Hisingen. Sträckningen innefattar tre pumpstationer – Kärna, Staby och Vena – och självfallsledningar där geografin tillåter. Alla pumpstationer utefter den nya ledningen är nya och den i Kärna ersätter det gamla reningsverket. Landskapet där den nya ledningen dras fram består till stor del av ängsmark men också av en del bebyggelse. För att spara kostnader och minimera störningarna har hela sju kilometer installerats med styrborrning. Metoden var inte planerad från början, men för att spara åkermark, kunna gå fram utan att förstöra dräneringar och inte behöva återställa lika mycket efter sig, bytte man från grävning till borrning. Så trots att en del trafikstörningar ändå behövt hanteras, så är det här ett projekt som löpt på smidigt även om omfattningen har utökats allteftersom.

”Det här är ett av de största, kanske det allra största VA-projektet vi har haft här i kommunen”

”Mycket har tillkommit under arbetets gång när fler avsättningar för anslutande hushåll behövt göras”, säger Jens Östergård på Svevia. En utveckling som är positiv då beho vet av modernt avlopp är trängande på många håll. Att intresset för att modernisera är stort är en god nyhet i sig. Uponors rör, brunnar och pumpstationer används flitigt i projektet. Självfallsledningarna till exempel, är en unik produkt för Uponor. Det viktiga är ändå att leverantören klarar rätt dimensioner och kan leva upp till kvalitetskraven enligt Gillis Olsson på Kungälvs kommun.

Resultat
”Det här är ett av de största, kanske det allra största VA-projektet vi haft här i kommunen”, säger Gillis Olsson på Kungälvs kommun. Han berättar att dragningen av vatten och avlopp från Ytterby till Kärna bara är en del i en större helhet. Kärna är långt ifrån slutstation för den satsningen. ”Vi jobbar med vad vi kallar ”VA i Kustzon” och där är Kärna en etapp. Är vi väl där ute, kan vi fortsätta ut mot kusten, både norrut, västerut och söderöver. Första kapitlet fram till Kärna beräknas vara avslutat i januari 2010. Då får många fler i Kungälvs kommun tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Och med kustzonen i sikte blir det snart fler.

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 i Kungälv

0001829

Projektinformation

Projektinformation

Adress
Kärna-Ytterby
Land
Sweden
Färdigställt
2010
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Kommunal mark

Samarbete

Samarbete

Slutanvändare
Kungälv kommun
Sweden

Liknande projekt

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Located in Finnish Lapland, on the Ounasjoki River, the village of Kaukonen now treats its wastewater with a new WehoPuts 400 treatment plant. As in many rural areas, long distances make village treatment plants a more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres to the nearest town.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.