Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Room temperature controls

Uponor Smatrix PRO: The optimum in every area

Управление на помещения и зони за търговски сгради и външни площи

Няколко фактора влияят върху атмосферата на сградите – без значение дали става въпрос за завод, офис сграда, или болница. Всяка сграда се оказва толкова индивидуална, колкото е и всеки човек. Различията в експозицията, формите, структурата и използването на сградите изискват персонализирани решения. Други променливи, като броя служители, въздушните потоци, слънчевата светлина и др., определят покачването и спада на температурите. Поради всички тези фактори, управлението на вътрешния климат е сложна задача.

Освен това колективният мониторинг е необходимост в съвременните търговски сгради, например алармите, вентилацията, температурата на помещенията, сензорите за сигурност и други трябва да бъдат част от една цялостна мрежа. Единен център за данни събира информация от всички устройства, проверява работата им и регулира съответните им настройки с цел подобряване на енергийната ефективност и безопасност. Лесен за монтаж, настройка и работа Smatrix PRO предоставя най-съвременна система за мониторинг с алгоритъм за самообучение и регулира температурите чрез функция за автоматично балансиране, когато условията се променят.
Get in contact

Предимства:

 • Намаляване на разходите за енергия и увеличаване на прозрачността
 • Една точка на контакт
 • Само едно управление за различни видове сгради
 • Интелигентна технология за мониторинг и отдалечено управление на цялата система

Продуктова гама Smatrix PRO

Smatrix Base PRO

Кабелен контролер с интеграция на KNX за отопление и охлаждане до 192 стаи.

Ключови функции:
 
 • Може да се използва при различни търговски приложения – от 1 до 16 контролера в пълна система
 • Автоматичното балансиране гарантира лесен монтаж, настройка и употреба
 • Интерфейс със сензорен екран за единична точка на достъп и лесна конфигурация на разширените функции
 • Интеграция на KNX чрез гейтуей
 • Съвместим с KNX устройства за управление на помещения
 • Пълна интеграция с контролер Smatrix Move PRO
Uponor Smatrix Base Pro
uponor smatrix move pro

Smatrix Move PRO

Един многозонов контролер за захранващи линии, покриващ лъчисто отопление и охлаждане за вътрешни и външни пространства.

Ключови функции:
 
 • Управление на до 4 зони на отопление или 3 зони на отопление и охлаждане
 • Управление на до 2 зони за топене на сняг в един контролер
 • Самостоятелна работа или в комбинация с Uponor Smatrix Base PRO
 • Интеграция в системи за управление на сгради (BMS) чрез интерфейса Modbus
 • Лесна настройка на системата с функцията за съветник „стъпка по стъпка“
Build on Uponor with Smatrix PRO

Build on Uponor with Smatrix PRO

Система за управление за лъчисто отопление и охлаждане • Оптимален вътрешен климат за промишлени и търговски сгради

PDF 5 MB