Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Разпределение на топлина и вода

Студена чешмяна вода

Устойчивост за студени течни среди

Тръбите Uponor Ecoflex Supra и Ecoflex Supra PLUS основно се използват за водоснабдяване на еднофамилни жилища, ферми и вили, намиращи се в слабо населени места.

Тръбата Uponor Ecoflex Supra PLUS с кабел за предпазване от замръзване осигурява преносът на питейна вода без замръзване, дори при най-ниски температури на околната среда. За тръбата Uponor Ecoflex Supra PLUS е разработен контролен модул със сензор и необходимите електрически компоненти към него.

uponor cтудена чешмяна вода

Накратко за Uponor Ecoflex Supra и Ecoflex Supra Plus

  • Максимална дължина на електрическата връзка от 150 m, от една точка на захранване
  • Водата остава прясна и студена при всякакви условия
  • Средните тръби на Uponor Ecoflex Supra могат да се свържат чрез електрофузионни фитинги или пластмасови винтови фитинги
  • Фитингите трябва да са одобрени за PE 80 и PE 100