Menu
Търговско представителство
Uponor GmbH – България
Специални приложения

Meltaway топене на сняг и лед

Прецизност дори при сняг и лед

Винаги, когато външни повърхности, като алеи до гаражи, пътища за спешен достъп, паркоместа, пешеходни зони, мостове, кръстовища или хеликоптерни площадки трябва да бъдат защитени от опасния сняг и лед през зимата, системата за топене на сняг и лед на Uponor, вградена в земята, ги поддържа чисти. По този начин времеемкото изгребване на сняг и замърсяващото размразяване със сол или пясък могат да бъдат избегнати напълно. Системата за автоматично управление загрява само когато е нужно – денем и нощем.

Системата за топене на сняг и лед на Uponor се нуждае само от минимум +35 °C температура на водата, за да работи. Това означава, че могат да бъдат използвани разнообразни топлинни източници, включително възвратна топлофикационна вода, отпадна топлина от различни процеси, термопомпи и т.н. Топлината от всеки подходящ източник може да бъде прехвърлена чрез топлообменник към системата на Uponor за топене на лед и сняг. Базовият и лесен дизайн се състои от тръби Uponor PE-Xa на разстояние 250 mm от център до център и промишлени колектори Uponor.

Основен принцип на системата за топене на сняг и лед на Uponor е, че всички кръгове от даден колектор трябва да бъдат с еднаква дължина. Така топлината ще бъде разпределяна равномерно, без да се използват дроселови клапи. Разпределителните линии трябва да бъдат проектирани чрез използването на предварително изолираните тръби за промишлени сгради на Uponor. Тези тръби са снабдени с изолация и са гъвкави за монтиране както в земята, така и в стените. Системата за топене на сняг и лед на Uponor може да бъде планирана за отдавана отоплителна мощност до 350 W/m2. Необходимата отдавана мощност зависи от географското местоположение и изискванията на системата. Благодарение на нашата изследователска работа и дълъг опит винаги можем да ви препоръчаме оптимална отдавана мощност. Дълбочината на монтаж и разстоянието от център до център на отоплителните кръгове са съобразени със съответната система.
Meltaway топене на сняг и лед

Накратко за топенето на сняг и лед с Uponor

  • Системата гарантира максимална сигурност: 24 часа в денонощието
  • Автоматично размразяване и без нужда от ринене на сняг
  • Предпазва повърхностите от щети
  • Възможно използване на промишлена отпадна топлина
  • Бърз и лесен монтаж с тръбите Uponor PEX
  • Цялостна система с наличност от всички необходими компоненти
  • Намалява отговорността в случай на подхлъзване и падане