Търговско представителство
Uponor GmbH – България

Uponor S-Press коляно 40-40

Uponor S-Press коляно 40-40

Uponor S-Press коляно 40-40
Част №1046908
Количество

Техническа информация

Item no VVS045470140
Мерна единицабр
дължина_L172 mm
дължина_L272 mm
Z_измерване_Z234 mm
Packaging Quantity PL15
Packaging Quantity PL4600