Търговско представителство
Uponor GmbH – България

Uponor S-Press коляно 50-50

Uponor S-Press коляно 50-50

Uponor S-Press коляно 50-50
Част №1046911
Количество

Техническа информация

Item no VVS045470150
Мерна единицабр
дължина_L179 mm
дължина_L279 mm
Z_измерване_Z241 mm
Packaging Quantity PL13
Packaging Quantity PL4240