Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor S-Press редуктор 50-32

Uponor S-Press редуктор 50-32

Uponor S-Press редуктор 50-32
Част №1046933
Количество

Техническа информация

Количество 13
Количество 21152
Мерна единицабр
Външен диаметър50 mm
дължина_L81 mm
дължина_L138 mm
дължина_L230 mm
Z_измерване_Z113 mm