ТП Uponor GmbH - България
Декларации за експлоатационните качества на продукта

DoP, DoC документи и сертификати

Сертифициране на продукти и глобални стандарти

Стандартите и правилата на индустрията и хигиенните сертификати гарантират, че качеството на продукта е непроменливо и отговаря на необходимите изисквания. Проектантите могат да бъдат уверени, че – Uponor постига перманентно потребителско удовлетворение от продукти и услуги с най-високо качество, които отговарят на най-високите очаквания и имат глобални и местни сертификати: ISO, DVGW, DIN CERTCO, AENOR, CE, CERTIF, CSTB, SINTEF, IIP, EAC и т.н. 

Също така решенията на Uponor имат положително влияние и допринасят за цялостната сертификация за зелено строителство.

За въпроси, свързани със сертифицирането на продукти и планирането на зеленото строителство, се свържете с експертите на Uponor.

DoP (Декларация за експлоатационни показатели)

DoC (Декларация за съответствие)

Принос към сертифицирането на зелени сгради

Решения на Uponor:
  • допринасят положително в 11 глави за оценка;
  • влияят положително с до 28% от общата оценка по BREEAM;
  • разполагат с общия потенциал за положително влияние с 41 точки.
BREEAM сертификат

Решения на Uponor:
  • да допринесе положително в 10 глави за оценка;
  • да повлияе положително с до 14% от общата оценка по DGNB;
  • да разполага с общия потенциал за положително влияние с 530 точки.
DGNB сертификат

Решения на Uponor:
  • допринасят положително в 13 глави за оценка;
  • влияят положително с до 34% от общата оценка по LEED;
  • разполагат с общия потенциал за положително влияние с 41 точки.
LEED сертификат